Share
2024 Chinese TV Series » Cooking Smoke Curling and Xia Yulai 炊烟袅袅夏雨来

Cooking Smoke Curling and Xia Yulai (2024)

炊烟袅袅夏雨来

TV Series

Cooking Smoke Curling and Xia Yulai Poster, 炊烟袅袅夏雨来 2024 Chinese TV drama series
Cooking Smoke Curling and Xia Yulai PosterName Cooking Smoke Curling and Xia Yulai
Chinese Name 炊烟袅袅夏雨来
Pinyin Chuī Yān Niǎo Niǎo Xià Yǔ Lái
Type TV Series
Subtype Chinese Drama, Web Series


Director: Yang Haiting

Cast:

Xander Han Fox Demon, Xia Yulai
Sun Yan'en Yao Niaoer
Qian Qianyi Zhu Ziyu, Shaman
Zhou Zixun High Immortal, Mo Nan
Viola Fang Heaven Empress
Jia Jiunan Pig Demon, Kong Kong
Sun Yueliang Fox Demon, Mo Erniang
Wang Yixuan  
Xu Lisha  
Zhao Wenwen  


Also Known As:
Chui Yan Niao Niao Xia Yu Lai

Country: China
Filming Location: China
Film Setting: China
Language: Mandarin
Release Date:
Filming Date: 2023
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama,
Fantasy, Romance
Sub-genre: Costume Drama, Xianxia


Categories
2024 Chinese TV Series
2024 Chinese Drama TV Series
2024 Chinese Fantasy TV Series
2024 Chinese Romance TV Series
2024 Costume Dramas
2024 Xianxia Dramas
Chinese Xianxia DramasRelated 2024 Lists
2024 Chinese Movies

2024 China Movies
2024 Chinese Drama Movies
2024 Chinese Fantasy Movies
2024 Chinese Romance Movies
2024 Chinese Romantic Drama MoviesRelated Best Lists
Best Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies


Related Most Popular Lists
Most Popular Chinese Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
Related Movie and TV Lists
Chinese Drama Movies
Chinese Drama TV Series

Chinese Fantasy Movies
Chinese Fantasy TV Series
Chinese Romance Movies
Chinese Romance TV Series

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers