Share
2024 Chinese TV Series » Chasing the Moon 白月梵星

Chasing the Moon (2024)

白月梵星

TV Series

Chasing the Moon Poster, 白月梵星 2024 Chinese TV drama series
Chasing the Moon PosterName Chasing the Moon
Chinese Name 白月梵星
Pinyin Bái Yuè Fàn Xīng
Type TV Series
Subtype Chinese Drama, Web Series


Director:Chu Yui-Bun

Cast:

Bai Lu Bai Shuo
Star and Moon Goddess, Yue Mi
Ao Ruipeng Demon Lord, Fanyue
Demon God, Tianqi
Dai Luwa Fu Ling
Chang Huasen Zhong Zhao
Cui Shaoyang Nan Wan
Liu Zhiyi Hua Yong
Pan Junya Ling Long
Zhang Xin Tian Huo
Cheng Hongxin Mu Jiu
Quan Yilun Rong Xian
Fan Jingwen Le Zhu
Li Yu Old Turtle
Zhang Xunlang Bei Chen
Yang Juncheng Wu Zhao
Cheng Tao Zang Shan
Ni Songyang Chang Sheng
Daisy Dai Chang Mei
Hu Jiahao Chang Wu
Chen Jun'an Jing Lei
Yu Qixin Yan Huo
Xia Minghao Bai Xun
Li Luoyi Young Bai ShuoAlso Known As:
Bai Yue Fan Xing

Country: China
Filming Location: China
Film Setting: China
Language: Mandarin
Release Date:
Filming Date: 2023
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Romance
Sub-genre: Costume Drama, XianxiaCategories
2024 Chinese TV Series
2024 Chinese Drama TV Series
2024 Chinese Fantasy TV Series
2024 Chinese Romance TV Series
2024 Costume Dramas
2024 Xianxia Dramas
Chinese Xianxia Dramas
Chinese Reincarnation Dramas
Reincarnation Movies and TV SeriesRelated 2024 Lists
2024 Chinese Movies
2024 China Movies
2024 Chinese Drama Movies
2024 Chinese Fantasy Movies
2024 Chinese Romance Movies
2024 Chinese Romantic Drama Movies


Related Best Lists
Best Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama MoviesRelated Most Popular Lists
Most Popular Chinese Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance MoviesRelated Movie and TV Lists
Chinese Drama Movies
Chinese Drama TV Series
Chinese Fantasy Movies
Chinese Fantasy TV Series
Chinese Romance Movies
Chinese Romance TV Series
Chinese Reincarnation Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers