Share
2023 Chinese TV Series » Till the End of the Moon 长月烬明

Till the End of the Moon (2023)

长月烬明

TV Series

Till the End of the Moon Poster, 长月烬明 2023 Chinese TV drama series
Till the End of the Moon PosterName Till the End of the Moon
Chinese Name 长月烬明
Pinyin Cháng Yuè Jìn Míng
Type TV Series
Subtype Chinese Drama, Web Series


Director: Kuk Kok-Leung

Cast and Characters:


Leo Luo Tantai Jin, Demon God
Cang Jiumin, Xiaoyao Sect Disciple
Ming Ye, War God, Dragon
Bai Lu Li Susu, Phoenix
Ye Xiwu, Younger Sister Ye
Sang Jiu, Clam Demon Princess
Chen Duling Ye Bingchang, Elder Sister Ye
Mo Girl
Tian Huan
Deng Wei Gongye Jiwu, Hengyang Sect Disciple
Xiao Lin, Sheng Prince
Sang You, Clam Demon Prince
Jenny Sun Red Fox Demon, Pian Ran
Yu Bo Di Mian, Demon
Eddy Geng Ye Qingyu, General
Huang Xinyao Yue Fuya
Calvin Zheng Qu Xuanzi, Hengyang Sect Leader
Huang Haibing Zhao You, Xiaoyou Sect Leader
Li Peien Pang Yizhi, Xiaoyao Sect Disciple
Liu Min Jing Lan'an, Moon Tribe Chief
He Zhonghua King of Sheng
Faye Wang Si Ying, Demon General
Aero Xiao Tantai Minglang
Jerry Chang Ye Xiao, Sheng General
Zhang Jiashuo Jiang Rao
Zhang Zhixi Chu Huang, Universe God
Chen Bohao Ji Ze, Time God
Roy Wang Jing Mie, Demon General
Li Jiahao Nian Baiyu, Jing General
Lu Yong Cen Haoran
Xu Meiling Grandma Ye
Wang Jialin King of Jing
Yue Yueli Clam Demon King
Choenyi Tsering Yue Ruanruan
Huang Yunyun Yue Yingxin, Moon Tribe Maid
Tian Jingfan Chun Tao, Ye Xiwu's Maid
Denny Deng Ye Zeyu
Li Xinglin Cang Lin, Xiaoyou Sect Disciple
Lin Shengyi Cang Hai, Xiaoyou Sect Disciple
Wang Jiaxuan Cang Feng, Xiaoyou Sect Disciple
Zhao Shiyi Fu Yu
Sun Qixuan Yao Wei
Jin Wang Qi Yue
Wang Yunzhi Dream Demon
Zong Muyi Cen Mi
Chen Heyi Water God
Li Junchen Sun God
Zhao Yuanyuan Moon God
Zhu Lilan Gold God
Zhou Xiaofei Earth Goddess
Li Jingyi Fire God
Qi Xiaxia Wind Goddess
Jin Chao Thunder God
Shen Ruina Wood God
Feng Wusheng Tian Hao
Zhao Yunchao Demon
Yu Liu Woman Demon
Li Jianren  
Colonel Wang  
Cheng Zi  
Zhao Muyan  


Also Known As:
Chang Yue Jin Ming

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 6 April 2023
Filming Date: 2022
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Action, Fantasy, Romance
Sub-genre: Kung Fu, Costume Drama, Xianxia, Time Travel,
DreamCategories
2023 Chinese Action TV Series
2023 Chinese Drama TV Series
2023 Chinese Fantasy TV Series
2023 Chinese Kung Fu TV Series
2023 Chinese Romance TV Series

2023 Costume Dramas
2023 Time Travel TV Series

2023 Xianxia Dramas
Backward Time Travel Dramas
Dream Movies and TV SeriesRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Kung Fu Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Kung Fu Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2023 China Movies
2023 Chinese Drama Movies
2023 Chinese Action Movies
2023 Chinese Fantasy Movies
2023 Chinese Martial Arts Movies
2023 Chinese Romance Movies
2023 Chinese Romantic Drama Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers