Share
2023 Chinese TV Series » Love You Seven Times 七时吉祥

Love You Seven Times (2023)

七时吉祥

TV Series

Love You Seven Times Poster, 七时吉祥 2023 Chinese TV drama series
Love You Seven Times PosterName Love You Seven Times
Chinese Name 七时吉祥
Pinyin Qī Shí Jí Xiáng
Type TV Series
Subtype Chinese Drama, Web Series


Director: Li Nan

Cast:


Yang Chaoyue 1. Cloud Fairy, Xiang Yun
2. Song Yunxiang, Minister's Daughter
3. Demon Girl, Tiger
4. Empress
5. General Chu Qinghui
6. Young Woman
7. Disciple
8. Tiger Demon
Ryan Ding 1. Chu Kong, Qilin War God
2. General Lu Haikong
3. Demon King, Cat
4. Prince Consort
5. Princess Fu Ying
6. Young Man
7. Master
8. Wild Pig Demon
Yang Haoyu Old Man under the Moon, Red Thread
Dong Xuan Xie Zhen
Hai Lu Wan Jun, Queen
Calvin Zheng Song Qinwen, Minister
Yu Bo Lu Liang, General
He Wenjun Heavenly King Sun
Yang Meng'en Heavenly King Li
Jin Wen Heaven God, Xiuming
Zhang Xuehan Yingshi, Princess of the East Sea
Charles Lin Demon Protector, Jinlian
Lu Yuxiao Jinluo
Zhai Xiangyang Zihui, Stone
Wang Xiaoyunzi Cuibi
Yang Li Fate Star Lord
Edward Zhang Heaven Emperor, Haoxuan
Zhang Lei Li Yan, Emperor of Chen Kingdom
Ge Qiugu Demon General, Evil Wind
Meng Zhaozhong Heavenly King Qian
Ning Jia Cloud Fairy, Jia Yun
Xu Zhanwei Black Eagle Demon King
Zhu Xiang Poisonous Scorpion King
Liu Zeyu Fox Demon
Xue Ben Shrimp Soldier
Zhang Xin Crab General
Zhou Xiaochuan  
Song Peize  
Zhao Yuanyou  
Li Yuhao  


Also Known As:
Qi Shi Ji Xiang
The Seventh Generation
Red Thread of Fate

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 10 August 2023
Filming Date: 2022
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action, Romance
Sub-genre: Kung Fu, Costume Drama, Xianxia, Body SwapCategories
2023 Chinese Action TV Series
2023 Chinese Drama TV Series
2023 Chinese Fantasy TV Series
2023 Chinese Kung Fu TV Series
2023 Chinese Romance TV Series

2023 Costume Dramas
2023 Xianxia Dramas
Body Swap Movies and TV Series
Chinese Body Swap Dramas

Chinese Reincarnation Dramas
Reincarnation Movies and TV Series


Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Kung Fu Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Kung Fu Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2023 China Movies

2023 Chinese Drama Movies
2023 Chinese Action Movies
2023 Chinese Fantasy Movies
2023 Chinese Martial Arts Movies

2023 Chinese Romance Movies
2023 Chinese Romantic Drama Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers