Share
2023 Chinese TV Series » Chong Zi 重紫

Chong Zi (2023)

重紫

TV Series

Chong Zi Poster, 重紫 2023 Chinese TV drama series
Chong Zi PosterName Chong Zi
Chinese Name 重紫
Pinyin Chóng Zǐ
Type TV Series
Subtype Chinese Drama, Web Series


Director: Lau Kwok-Fai

Cast:


Yang Chaoyue  Chong Zi 
Izz Xu  Luo Yinfan, Immortal Lord
Asher Ma  Zhuo Hao 
Deng Wei  Qin Ke 
Li Daikun  Mu Yu, Thousand Faced Demon
Sissy Lin  Sima Miaoyuan 
Calvin Zheng  Zhuo Yao 
Yang Xinying  Yinshui Fairy 
Gao Han  Chu Bufu 
Zhang Keai  Yan Zhenzhu 
Jia Ze  Medical Immortal, Zhuo Yunji
Wang Jiusheng  Min Yunzhong 
Li Xingyao  Min Suqiu 
Yang Han  Ting Xue 
Quan Peilun  Xue Ling 
Icey Dong  Gong Keran 
Harry Hu  Yu Du 
Wang Zhuocheng  Demon Lord, Dead Moon 
Jin Meiling  Lady Meng
Claire Jia  Lady Zhuoyun
Yu Bo  Ni Lun, Old Demon Lord
Mei Nianjia Demon Protector, Seducing Demon
Wang Ruolin  Kunlun Lord 
Morni Chang  Yunqiu Tianzun, Immortal Lord
Zhang Zhixi  Lady Water, Immortal
Ren Shihao Snake Demon, Jiao King
Jiang Zhenhao Dragon, Jin Chi
Eden Sun  


Also Known As:
The Story of Chong Zi

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 15 February 2023
Filming Date: 2022
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action, Romance
Sub-genre: Kung Fu, Costume Drama, XianxiaCategories
2023 Chinese Action TV Series
2023 Chinese Drama TV Series
2023 Chinese Fantasy TV Series
2023 Chinese Kung Fu TV Series
2023 Chinese Romance TV Series

2023 Costume Dramas
2023 Xianxia Dramas
Related Movie and TV Lists

Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Kung Fu Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Kung Fu Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2023 Chinese Movies
2023 Chinese Dramas - Premiere
2023 China Movies

2023 Chinese Drama Movies
2023 Chinese Action Movies
2023 Chinese Fantasy Movies
2023 Chinese Martial Arts Movies

2023 Chinese Romance Movies
2023 Chinese Romantic Drama Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers