Share
2023 Chinese TV Series » Beauty of Resilience 花戎

Beauty of Resilience (2023)

花戎

TV Series

Beauty of Resilience Poster, 花戎 2023 Chinese TV drama series
Beauty of Resilience PosterName Beauty of Resilience
Chinese Name 花戎
Pinyin Huā Róng
Type TV Series
Subtype Chinese Drama, Web Series


Director: Hu Yijuan

Cast and Characters:


Kiku Ju Wei Zhi, Phoenix
Sima Wangyue
Demon Queen
Fiction Guo Yan Yue, Sun God
Chen Yan
Demon Lord
Liu Dongqin King of Wu Clan, Mu Nan
Lu Tingyu Yi Er
Ma Yue Wei Lingyue
Harry Zhang Ou Ya
Song Xinran Lan Su
Nie Zihao Ming Lang, Yin Keji
Jiang Shan Wei Jingyue
He Yichen Preceptor
Huang Haibing Heaven Emperor
Jin Qiaoqiao Heaven Empress
Kou Zhenhai Jing Xiu, Wood Elder
Sissy Lin Xi Cai
Sun Zihang Heaven General, Qing Huan
Lin Fengsong Rain God, Yan Luo
Shi Yueling Mother Wei
Zhao Yansong Sima Jin
Zhang Jiaxin Xiao Jin
Qiu Dingjie Wu Mu
Guo Kangmin Yi Li
Zhang Dabao Bao Liang
Hu Kun Liu Chang
Chen Kai General Wei
Eve Chen Aunt Chun
Miao Yu Sima Chaoyang
Huang Ji Demon King
Zhongxuan Yufei Empress
Tian Kai Emperor
Lu Yiwen Immortal Zhuque
Li Mengnan Thunder God
Zhang Yinlong Wind God
Yu Shenghao Black Rat Demon


Also Known As:
Hua Rong

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 1 June 2023
Runtime: 45 mintes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Romance

Sub-genre: Costume Drama, Xianxia, SchoolCategories
2023 Chinese Drama TV Series
2023 Chinese Fantasy TV Series
2023 Chinese Romance TV Series

2023 Chinese School TV Series
2023 Costume Dramas
2023 Xianxia Dramas
Related Movie and TV Lists

Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2023 China Movies
2023 Chinese Drama Movies
2023 Chinese Fantasy Movies
2023 Chinese Romance Movies

2023 Chinese Romantic Drama Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers