Share
2023 Chinese TV Series » Back from the Brink 护心

Back from the Brink (2023)

护心

TV Series

Back from the Brink Poster, 护心 2023 Chinese TV drama series
Back from the Brink PosterName Back from the Brink
Chinese Name 护心
Pinyin Hù Xīn
Type TV Series
Subtype Chinese Drama, Web Series


Director: Hou Shu-Pui

Cast:


Neo Hou Tian Yao, Dragon
Zhou Ye Yan Hui
Riley Wang Bai Xiaosheng, Shadow Demon
Maggie Chen Xian Ge, Spy
Zuo Ye Feng Qianshuo
Kenny Kwan Chang Lan, Fox Demon
Liu Yaoyuan Zhu Li, Fox Demon King
Ken Chang Ling Xiao
Yang Rong Su Ying
Zhang Kaiying Huan Xiaoyan, Phantom Demon
Pema Jyad Fu Yin, Demon
Jeffery Ji Lu Musheng, General
Sa Dingding Ying Huo
Xia Tian Feng Ming
Zhang Xinyan Yun Meng
Li Zhehao Master Nine
Tan Jianchang Immortal Qingguang
He Xinlin Immortal Qiyun
Li Wenling Old Xiao
Yang Guang Ink Brush Demon
Ding Huiyu Snake Demon, Ah Cha
Guo Yang Pu Fang, Fox Demon
Du Anqi Fox Demon Princess, Yun Xi
Zhang Haojie Xi Feng
Chen Guo Wang Pengyuan
Fu Hongsheng Phantom Demon King
Long Zhengxuan Ling Fei
Zhu Pengcheng Shadow Demon King
Jiang Haoxu Bear Demon
Han Yangxiao Swan Demon
Yuming Xili Little Fox Demon
Sun Hao Demon Master
Wang Yu Demon Servant
Li Bin Shadow Demon
Shi Xiaolong Shadow Demon
Hu Fei Demon
Min Yue Demon
Cui Qiuchen Little Demon
Xia Tian  
Liu Feng  
Zhang Wanfang  
Qi Yi  


Also Known As:
Hu Xin

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 10 May 2023
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action, Adventure, Romance
Sub-genre: Kung Fu, Costume Drama, XianxiaCategories
2023 Chinese Action TV Series
2023 Chinese Adventure TV Series
2023 Chinese Drama TV Series
2023 Chinese Fantasy TV Series
2023 Chinese Kung Fu TV Series
2023 Chinese Romance TV Series
2023 Costume Dramas
2023 Xianxia DramasRelated Movie and TV Lists

Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Adventure Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Kung Fu Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Adventure Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Kung Fu Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2023 China Movies

2023 Chinese Action Movies
2023 Chinese Adventure Movies

2023 Chinese Drama Movies
2023 Chinese Fantasy Movies
2023 Chinese Martial Arts Movies

2023 Chinese Romance Movies
2023 Chinese Romantic Drama Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers