Share
2022 Chinese TV Series » The Blue Whisper 驭鲛记之与君初相识

The Blue Whisper (2022)

驭鲛记之与君初相识

TV Series

The Blue Whisper Poster, 驭鲛记之与君初相识 2022 Chinese TV drama series
The Blue Whisper PosterName The Blue Whisper
Chinese Name 驭鲛记之与君初相识
Pinyin Yù Jiāo Jì Zhī Yǔ Jūn Chū Xiāng Shí
Type TV Series
Subtype Web Series


Director: Chu Yui-Bun

Cast:


Dilraba Dilmurat Nine-tailed Fox, Ji Yunhe
Allen Ren Merman Prince, Chang Yi
Aero Xiao Lin Haoqing, Demon Hunter
Cristy Guo Fairy Shunde
J_Black Black Cat Demon, Li Shu
Fiona Fan Xue Sanyue, Demon Hunter
Hu Yixuan Butterfly Demon, Luo Jinsang
Wang Ziteng Kong Ming, Demon Hunter
Wang Dong Immortal Master
Tong Lei Luan Bird, Qing Ji
Hai Yitian Lin Canglan, Demon Hunter
Faye Wang  Fox Demon Princess, Qing Yao
Chen Guanhong  Black Snake Demon, Si Yu 
He Yuxiao  Heaven Emperor
Fu Hongsheng Fox Demon King, Qing Xuan
Sa Dingding Gusuo Bird Demon
Liu Xiangge Duo Duo
Calvin Zheng Ning Ruochu, Demon Hunter
Kevin Tan Heaven God, Four Sides God
Zhang Xilin Heaven God, Hexu God
He Zhonghua Merman King
Fu Jun Elder Donglian
Li Shen Ji Chengyu
Wang Junhao Qu Xiaoxing, Demon Hunter
Yu Qixin Zhang Xianshi
Lu Yanbei Nine-tailed Fox, Qing Shu
Wang Shanshui Zhu Ling, Demon Hunter
Sun Chuhong Nine-tailed Fox, Qi Feng, General
Wang Jie Nine-tailed Fox, Jiang Weiyan, Maid
Li Baoer Merman, Luo Suo
He Yongsheng Li Shu's Grandfather
Bai Haitao Heaven God, Feilian God
Mao Fan Thunder God, Leize God
Chen Zhijian Weasel Demon
Han Jianyi Mountain Cream Beast
Liu Jianming Old Fox Demon
Sun Nianjun Old Fox Demon
Zhao Shuguang Old Fox Demon
Hu Doulin Old Fox Demon
Wang Leshan Old Fox Demon
Sun Zhicheng Cat Demon, Xiao Huan
Wang Zun Cat Demon, Da Huan
Li Yiru Chicken Demon, Ah Ming
Li Jinyuan Rooster Demon, Ah Ti
Wei Binghua Snake Demon, Fu Chao
Han Shuai Snake Demon Prince, Fu Heng
Henry Han  


Also Known As:
Yu Jiao Ji Zhi Yu Jun Chu Xiang Shi
Yu Jun Chu Xiang Shi

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 17 March 2022
Filming Date: 2022
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Romance

Sub-genre: Costume Drama, Xianxia, ReincarnationCategories
2022 Chinese Drama TV Series
2022 Chinese Fantasy TV Series
2022 Chinese Romance TV Series
2022 Costume Dramas
2022 Reincarnation TV Series
2022 Xianxia Dramas
Chinese Reincarnation Dramas
Reincarnation Movies and TV SeriesRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2022 China Movies
2022 Chinese Drama Movies
2022 Chinese Fantasy Movies
2022 Chinese Romance Movies
2022 Chinese Romantic Drama Movies

2022 Reincarnation Movies
Chinese Reincarnation Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers