Share
2022 Chinese TV Series » Flower Weapon 花戎

Flower Weapon (2022)

花戎

TV Series

Flower Weapon Poster, 花戎 2022 Chinese TV drama series
Flower Weapon PosterDirector: Hu Yijuan

Cast:


Kiku Ju Wei Zhi, Phoenix
Fiction Guo Yan Yue, Sun God
Liu Dongqin King of Wu Clan, Mu Nan
Lu Tingyu Yi Er
Ma Yue Wei Lingyue
Harry Zhang Ou Ya
Song Xinran Lan Su
Nie Zihao Ming Lang
Jiang Shan Wei Jingyue
Kou Zhenhai Jing Xiu, Wood Elder
Huang Haibing Heaven Emperor
Jin Qiaoqiao Heaven Empress
Shi Yueling Mother Wei
Lin Fengsong Yan Luo
Sun Zihang Qing Huan
Qiu Dingjie  


Also Known As:
Hua Rong

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 2022
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Romance

Sub-genre: Costume Drama, XianxiaCategories
2022 Chinese Drama TV Series
2022 Chinese Fantasy TV Series
2022 Chinese Romance TV Series
Related Movie and TV Lists

Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2022 China Movies
2022 Chinese Drama Movies
2022 Chinese Fantasy Movies
2022 Chinese Romance Movies

2022 Chinese Romantic Drama Movies


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers