Share
2021 Chinese TV Series » The Unknown: Legend of Exorcist Zhong Kui 问天录

The Unknown: Legend of Exorcist Zhong Kui (2021)

问天录

TV Series

The Unknown: Legend of Exorcist Zhong Kui Poster, 问天录 2021 Chinese TV drama series
The Unknown: Legend of Exorcist Zhong Kui PosterDirector: Li Xiaojiang

Cast:


Xing Zhaolin Zhong Kui , Zhong Yunfei
Joyce Jian Butterfly Demon, Nian Er, Bai Ningyu
Xuan Lu Liu Hanyan
Xu Wenhao Wang Fuqu
Zhang Shan Heaven Emperor
Deng Ying Immortal Renshi
He Linhan Clear Spirit
Liu Changchun Demon King
Fan Lei Taming Dragon Arhat
Han Jiunuo Yan Hongxue, Female Warrior
Ben Wang Ding Xiaofeng
Chen Zhihui Ding Gang
Zhang Zhikun Wu Hualong
Ni Yukun Xiao Hua
Qi Jishen Yue Mang
Qin Yong Zhan Zhao
Huo Qing Wu Chongsheng
Ni Yukun Xiao Hua
Zhang Zhikun Wu Hualong
Cavan Wen Gong Jiulang
Sun Binhao Feng Cunyi
Qi Jishen Wolf King Yue Mang
Liu Xin Bat Demon
Xu Ziqing Taoist Qingping
Chang Cheng Min Wenfeng
Shi Guang Tiger Demon
Zhang Qiang Blood Demon
Li Zhongxian Spider Demon, Flying Spider
Fang Chao Rat Demon
Wang Wei Wolf Demon
Chen Qian Python Demon
Ma Jinwen Taoist Wuyou
Chen Jiayang Eagle Demon
Cai Haiyan Bat Demon
Li Xiaolin Lizard Demon
Kou Zhenhai  
Zhang Guangbei  
Shao Feng  
Ouyang Fengqiang  
Hang Chengyu  
Wesley Wong  
Wang Luqing  
Wang Qing  
Echo Zhang  Also Known As:
The Three Divisions of the Universe Secret
Wen Tian Lu Zhi Shao Nian Zhong Kui
Young Zhong Kui
Wen Tian Lu

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 31 October 2021
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Action, Fantasy
Sub-genre: Kung Fu,
Mythology


Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Kung Fu Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Kung Fu Movies
2021 China Movies
2021 Chinese Action Movies
2021 Chinese Drama Movies
2021 Chinese Fantasy Movies
Categories
2021 Chinese Action TV Series
2021 Chinese Drama TV Series
2021 Chinese Fantasy TV Series
2021 Chinese Kung Fu TV Series
2021 Chinese Mythology TV Series
2021 Chinese TV Series Based on Books

Zhong Kui


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers