Share
2021 Chinese TV Series » Miss the Dragon 遇龙

Miss the Dragon (2021)

遇龙

TV Series

Miss the Dragon Poster, 遇龙 2021 Chinese TV drama series
Miss the Dragon PosterDirector: Yang Lei

Cast:


Dylan Wang Dragon King, Yuchi Longyan
Bambi Zhu Liu Ying
Deng Wei Xue Qianxun
Cola Pan Bird Demon, Qing Qing
Zhu Zanjin Mingge Xingjun
Chen Minghao Immortal Ziyang
Dai Wenwen Xiao Jin
Zhu Jiaqi Lu Zheng
Zhao Jian Han Xiyun, Prince
Song Hanyu Immortal Xuanyang
Yu Xintong Liu Yuxiang
Wang Yuzheng Bald Head
Icey Dong Ice Star
Xin Yanyu Xuanming Rain God
Katherine Yang Xiahou Xue
Troye Zhan Xu Zhiyuan
Li Mingming Vice General Zhao
Wang Ziming Xiong Mu
Russell Tang Emperor
Zhang Han Tianying Star
Ye Rongxuan Tianjian Star
Zhang Hailong Xiahou Bo
Jia Shuyi Lady Xiahou
Bai Jinbo Prime Minister Xu
Zhang Tang Queen
Lei Siyu Fire King
Liang Yongni Xiao Cai
Li Haoyu White Snake Demon, Peony
Zheng Xidan Green Snake Demon
Wang Dan  


Also Known As:
Yu Long

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 10 May 2021
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Romance, Fantasy

Sub-genre: Costume Drama, XianxiaCategories
2021 Chinese Drama TV Series
2021 Chinese Fantasy TV Series
2021 Chinese Romance TV Series
2021 Costume Dramas
2021 Xianxia DramasRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2021 China Movies
2021 Chinese Drama Movies
2021 Chinese Fantasy Movies
2021 Chinese Romance Movies
2021 Chinese Romantic Drama MoviesTrending


movlist
tvlist
Trendbest
footers