Share
2021 Chinese TV Series » Good and Evil 百灵潭

Good and Evil (2021)

百灵潭

TV Series

Good and Evil Poster, 百灵潭 2021 Chinese TV drama series
Good and Evil PosterDirector: Huang Chun

Cast:


Fiction Guo Demon King, Spring Demon
Kang Ning Han Sheng, Beilu Princess
Vincent Wei Si Mao, Fallen Immortal
He Meixuan Fan Demon, White Fan
Qu Tianrui Bufan, Taoist
Zong Yuanyuan Xiao Shan, Camel Demon
Li Mingjun Peacock Demon, Kong Qi
Wu Mansi Mermaid, Shen Ci
Chen Zhengyang Xie Changye, Prince
Dong Chunhui Wu Yin, Doctor
Mickey Zhao Lotus Flower Demon, Si Tong
He Yujun Qing Yunong, Bird God
Zhang Haosen Master of Fate, Fate Star
Yan Xincheng Wolf Demon, Lian Yi
Yu Lei Kong Lan, Peacock Demon
Hao Zejia Crow Demon, Wu Shang
Wei Wei Scorpion Demon, Yue Ji
Liu Yilong Merman, Heng
Zhang Hailong Camel Demon, Father Xiao
Shan Shuo Camel Demon, Brother Xiao
Lu Yanbei Beilu Empress
Li Yacheng Beilu General
Ge Yuxiang Beilu General
Yao Zhihang Boatman
Shao Zhikang Fishing Master
Pan Jiyu Ghost Man
Zhang Jingfu Ghost Soldier
Gao Tian Red Female Ghost
Tan Kaiwen Gourd Demon
Wu Yunpeng Military Advisor
Zhou Yu Candle
Zheng Yang Old Bustard
Pan Jiefeng Prime Minister Li
Yu Shuang Li Demon Boss
Yao Zhihang Hunter
Ni Weipeng Gong Demon
Li Kejiang Nanyuan Minister
Xu Yunlong Nanyuan General
Wang Kunpeng Nanyuan Guard
Lu Huan Prime Minister Ning
Chen Youchao Bull Demon
Liao Pazi Concubine
Zang Xiaojia Thousand Faces
Liu Qiang Three-Faced Demon
Xue Ben Umbrella Demon
Li Zhaoxiang Soldier
Yang Zhiqing Maid
Li Xuesong Guard
Zhang Xiaodong City Guard
Yan Xiaorui Rat Demon, Su Laibao
Lu Peijun Candied Haws Vendor
Gu Changrui Heaven Soldier
Li Xiaofeng Heaven Minister
Han Ziyi Heaven Lord
Zhou Qiming Web Face
Liu Guojiang Dirty King
Mu Redili Faceless Demon, No Face Ghost
Tian Xue Dancer
Tian Jiahui Camel Demon General, Xiao
Chen Wei Waiter
Wang Kai Hawker
Yang Jiayue Little Demon
Zhao Meiyan Wolf Demon
Zhong Xuewen Invisible Demon
Lu Kai Jailer
Zhang Tingrui Imperial Physician
Yang Haoran Long Robe Master
Qin Chuming  


Also Known As:
Bai Ling Tan

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 22 August 2021
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Action, Fantasy, Romance
Sub-genre: Kung Fu, Time Travel
Categories
2021 Chinese Action TV Series
2021 Chinese Drama TV Series
2021 Chinese Fantasy TV Series
2021 Chinese Kung Fu TV Series

2021 Chinese Romance TV Series
2021 Time Travel TV Series
Chinese Time Travel Dramas
Mermaid


Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Kung Fu Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Kung Fu Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2021 China Movies
2021 Chinese Action Movies
2021 Chinese Drama Movies
2021 Chinese Fantasy Movies
2021 Chinese Martial Arts Movies
2021 Chinese Romance Movies
2021 Chinese Romantic Drama Movies
2021 Time Travel Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers