Share
2021 Chinese TV Series » A Chinese Ghost Story 只问今生恋沧溟

A Chinese Ghost Story (2021)

只问今生恋沧溟

TV Series

A Chinese Ghost Story Poster, 只问今生恋沧溟 2021 Chinese TV drama series
A Chinese Ghost Story PosterDirector: Chung Shu-Kai

Cast:


Zheng Shuang Nie Xiaoqian
Neo Hou Ning Caichen, Scholar
Chen Zihan Soul Master
Li Chuan Black Mountain Old Demon
Liu Enyou Yan Chixia
Xia Ningjun Zhuge Tianyi
Qiao Junda Tushan Jiuming
Xia Meng Elder Xuan
Xu Jiaman Qiong Tu
Qin Lang Tree Demon Granny
Fingal Fu  
Dai Yunfan  
Wen Sheng  
Shao Sihan  
Sun Dandan  


Also Known As:
Qian Nu You Hun
Zhi Wen Jin Sheng Lian Cang Ming

Country: China
Language: Mandarin
Release Date:
Filming Date: 2021
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action, Romance
Sub-genre:
Kung Fu, MythologyCategories
2021 Chinese Action TV Series
2021 Chinese Drama TV Series
2021 Chinese Fantasy TV Series
2021 Chinese Kung Fu TV Series
2021 Chinese Romance TV Series
2021 Chinese Mythology TV Series
2021 Chinese TV Series Based on Books
Strange Stories from a Chinese Studio


Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Kung Fu Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies

Most Popular Chinese Kung Fu Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2021 China Movies
2021 Chinese Action Movies
2021 Chinese Drama Movies
2021 Chinese Fantasy Movies

2021 Chinese Martial Arts Movies
2021 Chinese Romance Movies
2021 Chinese Romantic Drama Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers