Share
2020 Chinese TV Series » Wuxin: The Monster Killer 3 无心法师Ⅲ

Wuxin: The Monster Killer 3 (2020)

无心法师Ⅲ

TV Series

Wuxin: The Monster Killer 3 Poster, 无心法师Ⅲ 2020 Chinese TV drama series
Wuxin: The Monster Killer 3 PosterDirector: You Dazhi

Cast:


Elvis Han Wuxin, Demon Hunter
Sebrina Chen Liu Qiluo, Demon Girl
Sui Yongliang Shang Qingtian
Niu Junfeng He Jingming
Ding Qiao Bai Liuli
Tan Jianci Monkey Demon
Ji Xiaofei Liu Jinpeng
Ye Qing Snow Lady, Snow Ferret
Jiang Xinqi Cui Yue
Wang Yilin Liu Chongxiao
Xiao Xiaobai Catfish Demon
Li Quancheng Yang Huaizhen
Yu Hongzhou Turtle Demon, Tu Jian
Quan Peilun  


Also Known As:
Wu Xin Fa Shi 3

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 3 March 2020
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Mystery, Horror, Fantasy
Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Horror Movies
Best Chinese Mystery Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Horror Movies
2020 China Movies
2020 Chinese Drama Movies
2020 Chinese Fantasy Movies
2020 Chinese Horror Movies
2020 Chinese Mystery Movies
2020 Chinese Fantasy TV Series
2020 Chinese Horror TV Series

2020 Chinese Mystery TV Series
Tang Dynasty Movies and TV Series


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers