Share
2020 Chinese TV Series » Eternal Love of Dream 三生三世枕上书

Eternal Love of Dream (2020)

三生三世枕上书

TV Series

Eternal Love of Dream Poster, 三生三世枕上书 2020 Chinese TV drama series
Eternal Love of Dream PosterDirector: Yang Xuan

Cast:


Dilraba Dilmurat Bai Fengjiu, Red Fox Demon
Bai Xiaojiu
Xiangli Alanruo, Second Bird Princess
Vengo Gao Donghua Emperor
Song Xuanren, Prince of Chengyu
Shen Ye, Bird Commander
Xi Ze, Bird Commander
Angel Liu Ji Heng, Red Demon Princess
Liu Ruilin Yan Chiwu, Green Demon King
Baron Chen Zhe Yan, Phoenix
Dylan Kuo Su Moye, Second Dragon Prince of the West Sea
Lawrence Wang Siming, Master of Fate
James Li Lian Song, Third Dragon
Ciithy Yuan Goddess Cheng Yu, Lian Song's Lover
Huang Junjie Bai Zhen, Fourth Fox Demon
Yang Mi Bai Qian, Nine-tailed Fox
Zhang Gong Bai Zhi, Fox Demon King
Ma Rui Fox Demon Queen
Leng Haiming Bai Yi, Second Fox Demon
Zhang Yufei Fengjiu's Mother
Zhang Mingcan Ah Li, Bai Qian's Son
Kou Jinghao Bai Gungun, Silver Fox Demon
Mickey Zhao Mi Gu, Tree Demon
Wang Yiming Xiao Jingwei, Bird
Jiang Kai Heaven Emperor
Faye Wang Zhi He, Water God
Harry Hu Xie Guchou, Nether Lord
Leon Zhang Cang Yi, Zhiyue Mountain God
Zhong Ming Meng Hao, Jiao Dragon
Wang Minghui Yun Zhuang
Fan Zhixin Zhong Lin
Chen Siche Yu Ru
Li Jinrong Xiangli Que, Biyi Bird King
Che Yongli Qing Hua, Biyi Bird Queen
Li Bowen Xiangli He, Crown Prince of Biyi
Sun Xuening Xiangli Junuo, Eldest Princess of Biyi
Ma Zhehan Xiangli Changdi, Third Princess of Biyi
Yi Daqian Xiangli Meng, Second Prince of Biyi
Zhu Yongteng Xi Ze
Tian Xuanning Wen Tian
Sabrina Zhuang Xiangli Jielu, Biyi Bird Princess
Ye Yunfei Cha Cha
Zhang Wen Miao Luo, Demon Queen
Kim Jin Xu Yang, Red Demon King
Dai Xiangyu Nie Chuyin, Black Demon King
Rachel Wang Wen Su
Xu Shaoying Ye Qingti, General
Liu Yuxin Chu Wan
Wang Ruoshan Ling Xiang
Ma Zehan Chang Di
Chen Baoguo Night Owl Prince
Yue Chunyu Night Owl King
Tan Zheng Gray Wolf Demon
Fu Miao  
Xia Guangyan  
Hu Dongqing  Also Known As:
San Sheng San Shi Zhen Shang Shu
Eternal Love, The Pillow Book

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 22 January 2020
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, RomanceRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2020 China Movies
2020 Chinese Drama Movies
2020 Chinese Fantasy Movies

2020 Chinese Romance Movies
2020 Chinese Romantic Drama Movies
2020 Chinese Fantasy TV Series
2020 Chinese Romance TV Series


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers