Share
2020 Chinese TV Series » Dear Herbal Lord 亲爱的药王大人

Dear Herbal Lord (2020)

亲爱的药王大人

TV Series

Dear Herbal Lord Poster, 亲爱的药王大人 2020 Chinese TV drama series
Dear Herbal Lord PosterName Dear Herbal Lord
Chinese Name 亲爱的药王大人
Pinyin Qīn Ài De Yào Wáng Dà Rén
Type TV Series
Subtype Web Series


Director: Wo Chuor-Hei

Cast:


Saixixi Yan Chu Zhimo, Yun Shuang
Cotton Ding Woad Immortal, Song Lan
Cotton Ding Jiang Qingyun
Leo Yang Xiao Ziming
Cai Xiangyu Xiao Ya
Gao Chengyi Jing Yiran
Liu Yu Chu Qixian
Jiang Yuwei Lu Luo
Wang Boqing Xiao Rui
Sun Weimu God of Plague
Yu An Yu Wenling
Xia Shaohang Jiang Buyan
Guo Xin Master of Fate, Siming
Hu Shizhi Heaven Lord
Yan Xixi Saffron Flower Fairy
Pan Ziyan Ginkgo Sister
Peng Zixuan Ginseng Doll
Li Haoyang Peach Blossom Brother
Wang Ziting Dragon Cypress
Peng Xiaofang Fire Lotus Fairy
Liu Yaojing Red Fire Chief
Xia Xiaoyu White Lotus Fairy
Sun Liang Old Tree Immortal
Zhang Jianming Witch Doctor
Li Chao Immortal
Deng Qianxia Old Bustard
Liu Hongwu Storyteller
Wang Jiahui Plant Immortal
Yang Jiajia Plant Immortal


Also Known As:
Qin Ai De Yao Wang Da Ren

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 10 August 2020
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Romance, Fantasy

Sub-genre: XianxiaCategories
2020 Chinese Drama TV Series
2020 Chinese Fantasy TV Series
2020 Chinese Romance TV Series
2020 Medical TV Series
2020 Xianxia Dramas
Chinese Medical Dramas
Medical Movies and TV SeriesRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies

2020 China Movies
2020 Chinese Drama Movies
2020 Chinese Fantasy Movies
2020 Chinese Romance Movies
2020 Chinese Romantic Drama Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers