Share
2019 Chinese TV Series » Love and Destiny 宸汐缘

Love and Destiny (2019)

宸汐缘

TV Series

Love and Destiny Poster, 宸汐缘 2019 Chinese TV drama series
Love and Destiny PosterDirector: Lam Yuk-Fan

Cast:


Chang Chen War God, Jiu Chen
Ni Ni Ling Xi, Phoenix
Ethan Li Jing Xiu, Shan Ling Minister, Swallow
Zhang Zhixi Nine-tailed Fox, Qing Yao, Medical Officer
Leo Li Yun Feng, High God
Karina Hai Heaven General Yuan Tong
Liu Qianhan Ling Yue, Shan Ling Ruler, Phoenix
Patrick Zhang Master of Fate, Siming
Na Guangzi Shi San, Mermaid General
Wang Qingxiang Heaven Lord
Xue Haowen Zhong Hao
Hei Zi Thunder God Tian Lei
Li Yu Medical Immortal, Le Bo, Dan Bird
Hou Changrong Lin Shaohai
Huang Haibing Heaven Emperor
Nie Zihao Heaven General Kai Yang
Xu Wenhao Heaven General Han Zhang
Yuan Hao Red Fox Demon, Cheng Yan
Wang Xinting Hua Yan, Heaven Immortal
Jojo Guan Earth Immortal, Princess Bao Qing
Lu Jiani High Immortal Yu Li
Kris Shen High Immortal Zi Guang
Zhao Yijie High Immortal Fang Sheng
Mark Du He Bi
Fu Jun Immortal Lord Jin Hua
Shen Baoping High Immortal Peng, Mountain God, Earth God
Xie Yuan Old Man of the South Pole
Yu Zixuan Plant Demon, Hua Liao
Gao Xuyang Du Yu, Water Immortal of East Sea
Zhang Ruijia Old Lady Yuan
Wang Ding Queen Mother of the West
Tang Qun Old Lady Lin
Sui Yongliang Zhu Zizai
Zhang Yan Medicine King
Wen Zhao Black Worm
Li Dong Immortal White Fan
Zou Jian Woman Immortal
Wang Tianyong Heaven Soldier
Cui Peng Mo Huan, Dan Bird
Xu Jian Heaven General Yuan Zheng
Ma Jun Yuan Du, Phoenix
Hou Peijie You Chang, Swallow
Du Yiheng Chi Bi, Golden Pheasant
Ji Xiaofei Heaven God, Chang Ting
Chen Pengwanli Qin Yuan, Immortal
Han Zhenhua Old Immortal Cong Jiyuan
Coke Lee Sangnan Star Lord, High God
Liu Ruogu  
Gao Yufei  
Icey Dong  
Wang Ting  
Xu Naiyu  


Also Known As:
Chen Xi Yuan

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 15 July 2019
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Romance, Fantasy

Sub-genre: MythologyRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies

2019 China Movies
2019 Chinese Drama Movies
2019 Chinese Fantasy Movies
2019 Chinese Romance Movies
2019 Chinese Romantic Drama MoviesCategories
2019 Chinese Fantasy TV Series
2019 Chinese Romance TV Series
2019 Chinese Mythology TV Series
Mermaid


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers