Share
2018 Chinese TV Series » The Taoism Grandmaster 玄门大师

The Taoism Grandmaster (2018)

玄门大师

TV Series

The Taoism Grandmaster Poster, 玄门大师 2018 Chinese TV drama series
The Taoism Grandmaster PosterDirector: Liang Shengquan

Cast:


Thomas Tong Zhang Ling
Wang Xiuzhu Donghuang Feifei
Tim Pei Wolf King, Tie Lang
Xu Hao Fox Demon, Zi Liuli
Zhao Yue Kun Lun
Zhang Yazhuo Feng Xiaoyu
Wang Youshuo Yun Qi
Wang Zichen Lian Changfeng
Liu Zewen Ju Xiong
Li Ji You Bufan
Wu Yutong Long Yinger
Li Daikun Xiao Qianqiu
Sun Wenxue Tian Xin
Yang Xuanyi Mei Kongyun
Guo Jin Han Shang
Echo Zhang Han Gong
Li Xinzhe Han Yu
Chen Zhengyang Xia Yu
Yu Xintong Xiao Wanshi
Alex Fong Chung-Sun Donghuang Taiyi
Yang Mingna Lian Bixie
Jin Feng Undead Lady
Li Yaojing Fire God
Lu Yulin Blue Clothed Swordsman
He Zhonghua Zhang Dashun
Zeng Li Leng Cui
He Minghan Seven Nights City Lord
Bai Shan Ouyang Qing
Han Dong Erlang Shen, Yang Jian
Hei Zi Wolf Demon, Wolf Emperor
Christine Ng Wolf Empress
Mavis Pan Nine-tailed Fox, Bai Qianji
Hanson Ying Peach Tree Demon, You Ran
Crystal Yuan Qiu Yi
Zhang Chunzhong Father He
Bao Tianqi Mirror Demon
Cici Liu Yekong Lingyu, Sorcerer
Izz Xu King of Boti
Qian Chenjie Queen
Liu Zhiwei Princess
Bingo Zhou An Keer
Tian Diaoxia Spider Demon, Zhu Er
Long Yangyang Dragon Pig
Li Junxian Ghost Fire
Yuan Xinran Fog Demon
Sun Yi  
Wen Hongyi  Also Known As:
Xuan Men Da Shi

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 21 May 2018
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Action, Fantasy
Sub-genre: Kung FuRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Kung Fu Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Kung Fu Movies
2018 China Movies
2018 Chinese Action Movies
2018 Chinese Fantasy Movies
2018 Chinese Action TV Series
2018 Chinese Fantasy TV Series

2018 Chinese Kung Fu TV Series


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers