Share
2018 Chinese TV Series » The Destiny of White Snake 天乩之白蛇传说

The Destiny of White Snake (2018)

天乩之白蛇传说

TV Series

The Destiny of White Snake Poster, 天乩之白蛇传说 2018 Chinese TV drama series
The Destiny of White Snake PosterDirector: Liu Guohui

Cast:


Andy Yang Bai Yaoyao, White Snake
Allen Ren Xu Xuan, Xu Xian
Mao Zijun Ling Chu, Qi Xiao, Fa Hai
Li Man Xiao Qing, Green Snake
He Dujuan Leng Ning
Liu Xueyi Demon Emperor, Zhan Huang
Liu Xueyi Heaven Emperor
Carina Lau Queen Mother of the West
Angie Chiu Mount Li Goddess
Zhu Xiaoyu Black Emperor
He Zhonghua White Emperor
Fu Fangjun Demon King, Tao Tie
Wang Jinsong Herb God
He Lin Xu Jiaorong
Bai Kainan Li Gongfu
Zhang Moxi Crane Fairy
Jing Ci Carp Fish Demon, Hong Xin
Zhao Wenhao Rabbit Demon, Little Gary
Mimi Luo Butterfly Demon, Die Mo
Wu Yitao Vine Demon
Shen Baoping Demon Hunter, Yuan Yi
Luo Dan Xiao Xiang Fairy
Gu Dechao Master Yong An, Monk
Yuan Hong Deer Demon, Little Deer
Wang Zhen Abbot
Chen Hongjin Deer Fairy
Yao Jianming Dragon King of the East Sea
Mei Han Princess Zhao
Yang Bin Rat Demon, Brocade Rat
Zhang Jiaru Little Sparrow Demon
Lu Chengjue  


Also Known As:
Tian Ji Zhi Bai She Chuan Shuo

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 9 July 2018
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Action, Fantasy, Romance

Sub-genre: Kung Fu, MythologyCategories

2018 Chinese Action TV Series
2018 Chinese Fantasy TV Series
2018 Chinese Kung Fu TV Series
2018 Chinese Romance TV Series
2018 Chinese Mythology TV Series
2018 Chinese TV Series Based on Books
Legend of the White Snake
Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Kung Fu Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies

Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Kung Fu Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2018 China Movies
2018 Chinese Action Movies
2018 Chinese Fantasy Movies
2018 Chinese Romance Movies
2018 Chinese Romantic Drama Movies


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers