Share
2018 Chinese TV Series » Beauty in the Cabinet 柜中美人

Beauty in the Cabinet (2018)

柜中美人

TV Series

Beauty in the Cabinet Poster, 柜中美人 2018 Chinese TV drama series
Beauty in the Cabinet PosterDirector: Li Gongle

Cast:


Vic Zhou Li Han, Emperor Wenzong of Tang
Hu Bingqing Huang Qingfeng, Weasel Demon
Han Dong Hua Wuhuan
Sebrina Chen Hu Feiluan, Nine-tailed Fox
Chen Ruoxuan Li Yuxi, General
Nacy Song Cui Huang, Fox Demon
Vicky Liang Quan Zhenying
Li Sicheng Taoist Yong
Li Xizi Xiao Chun
Zuo Xiaoqing Concubine Qiu
Li Yu Wang Shoucheng
Wang Yilin Li Cou
Zhang Ruijia Empress Dowager
Ye Qing Fang Cao Beauty
Hanxin Yuexi Qing Ning, Seven-tailed Fox
He Qing Weasel Mother
Fu Miao Black Fox Demon, Black Ear
Ji Xiaofei Gray Fox Demon, Gray Ear
Zheng Wei Short Ear
Wang Xuanyu Wang Defei
Bian Cheng Rat Demon King
Zhou Jicheng Fat Fox
Zhou Xiaochuan  
Deng Limin  
Leanne Liu  
Liu Zi  
Susie Huo  
Seven Yang  
Dollar Rong  
Li Honglei  Also Known As:
Gui Zhong Mei Ren

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 8 February 2018
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Romance, FantasyRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies

2018 China Movies
2018 Chinese Drama Movies
2018 Chinese Fantasy Movies
2018 Chinese Romance Movies

2018 Chinese Romantic Drama Movies
2018 Chinese Fantasy TV Series
2018 Chinese Romance TV Series
Tang Dynasty Movies and TV Series


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers