Share
2017 Chinese TV Series » Wuxin: The Monster Killer 2 无心法师2

Wuxin: The Monster Killer 2 (2017)

无心法师2

TV Series

Wuxin: The Monster Killer 2 Poster, 无心法师2 2017 Chinese TV drama series
Wuxin: The Monster Killer 2 PosterDirector: You Dazhi

Cast:


Elvis Han Wuxin, Demon Hunter
Sebrina Chen Xiao Dingmao
Sebrina Chen Yue Qiluo, Demon Girl
Landy Li Su Tao
Wang Yanlin Gu Ji
Mike D. Angelo Bai Liuli
Damian Lau Su Tao's Father
Lin Dongfu Chen Daguang
Wei Zongwan Mr. Feng
Wang Yansu White Fox Demon, Da Bai
Gao Taiyu Bai Chuanlin
Wang Yinuo Ding Xiaotian
Chen Yueyi Ma Xiuhong
He Guilin Mr. Meng
He Xuan Du Ganchuang
Gina Jin Li Yueya
Zhang Mingxuan  
Susie Huo  
Bai Narisu  Also Known As:
Wu Xin Fa Shi 2

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 14 August 2017
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Horror, Fantasy, Adventure, MysteryRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Adventure Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Horror Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Mystery Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Adventure Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Horror Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
2017 China Movies
2017 Chinese Adventure Movies
2017 Chinese Drama Movies
2017 Chinese Fantasy Movies
2017 Chinese Horror Movies
2017 Chinese Mystery Movies
2017 Chinese Adventure TV Series
2017 Chinese Fantasy TV Series

2017 Chinese Horror TV Series

2017 Chinese Mystery TV Series


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers