Share
2017 Chinese TV Series » Eternal Love 三生三世十里桃花

Eternal Love (2017)

三生三世十里桃花

TV Series

Eternal Love Poster, 三生三世十里桃花 2017 Chinese TV drama series
Eternal Love PosterDirector: Lin Yufen

Cast:


Yang Mi Bai Qian, Nine-tailed Fox
Si Yin
Su Su
Mark Chao Ye Hua, Black Dragon
Zhao Ge
Mo Yuan, Ye Hua's Brother, War God
Ken Chang Zhe Yan, Phoenix
Dilraba Dilmurat Bai Fengjiu, Red Fox Demon
Concubine Chen
Vengo Gao Donghua Emperor
Lian Yiming Qing Cang, Old Demon King
Maggie Huang Su Jin, Ye Hua's Concubine
Vin Zhang Li Jing, Second Demon Prince, Demon King
Alan Yu Bai Zhen, Fourth Fox Demon
Liu Ruilin Zi Lan, Sixteenth Disciple
Wang Xiao Siming, Master of Fate
Bambi Zhu Xuan Nu, Demon Queen
Jiang Kai Heaven Emperor
Daisy Dai Yan Zhi, Demon Princess
Li Xinyi Goddess Yao Guang
An Yuexi Shao Xin, Snake Demon
Lion Lai Die Feng, Second Dragon Prince of the West Sea
Zhang Youhao Mi Gu, Tree Demon
Z Ryan Ling Yu, Ninth Disciple
Du Junze Li Yuan, Eldest Demon Prince
Hummer Zhang Ah Li, Ye Hua's Son
Mou Fengbin Yang Cuo, Eldest Heaven Prince, Ye Hua's Father
Liu Xiaoye Le Xu, Ye Hua's Mother
Wang Ruolin Sang Ji, Second Heaven Prince, Dragon King of the North Sea
Li Dongheng Lian Song, Third Heaven Prince
Seven Yang Nai Nai, Su Su's Maid
Yu Wentao Tian Shu, Ye Hua's Bodyguard
Yu Xuanhonghao Jia Yun, Ye Hua's Assistant
Ren Tao Golden Lion Demon
Wang Xiuzhu Miao Qing, Dragon Princess of the East Sea
Huang Tianqi Fire Qilin
Chen Kefan Yuan Zhen, Sang Ji's Son
Leng Haiming Bai Yi, Second Fox Demon
Zhang Gong Bai Zhi, Fox Demon King
Ma Rui Fox Demon Queen
Liu Meilin Zhi Yue, Ye Hua's Cousin
Li Ensheng Bi Fang, Demon
Wang Bin Supreme Pure One
Wang Ting Goddess Cheng Yu, Lian Song's Lover
Shiyue Anxin Young Ye Hua
Song Haijie Second Disciple
Zhang Ranyi Xin Nu, Su Jin's Maid
Zhao Xinhuan Medicine King
Jin Feng Lu Xiu, Second Dragon Princess of the Long Sea
Zhao Yansong Heaven God, Father God
Hou Ruixiang Young Warrior
Ye Xinyu Puhua Heaven Lord, Thunder God
Yang Binxin Leaf Demon
Wan Ziling Mushroom Demon
Sun Liyang Pipa Demon
Lin Meiyan Grape Demon
Zhang Fan Gray Wolf Demon
Liu Weimin Pine Tree Demon
Liu Xiaowan Rain Fairy
Du Xiujun Fu Zi
Gan Liying Xuan Nu's Mother
Li Dong Ruoshui Earth God
He Wei Dragon King of the Long Sea
Liu Gugai Dragon King of the East Sea
Yu Zikuan Dragon King of the West Sea
Sun Jiaolong Merman King
Yin Qiang Xiao Toumu
Li Huaxinyi Dragon Queen of the West Sea
Fu Huafeng Die Yong, Eldest Dragon Prince of the West Sea
Lu Meifang Queen
Zhang Chao Concubine De
Liu Wei Concubine Xian
Meng Xiangliang Taoist
Mei Yun Taoist
Wu Yujue Young Su Jin
Ling Cen Young Su Jin
Chen Saisai Handan Maid
Li Tong Eldest Dragon Princess of the Long Sea
Lu Xu Eunuch
Yu Zhimei Grandmother
Zhang Xinrong Heaven General
Tian Na Yao Guang's Maid
Wang Donghong Yao Guang's Maid
Zhang Wenjun  
Ye Ting  


Also Known As:
San Sheng San Shi Shi Li Tao Hua
Once Upon a Time

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 30 January 2017
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Romance, Fantasy, Adventure
Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Adventure Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Adventure Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies

2017 China Movies
2017 Chinese Adventure Movies
2017 Chinese Drama Movies
2017 Chinese Fantasy Movies
2017 Chinese Romance Movies

2017 Chinese Romantic Drama Movies
2017 Chinese Adventure TV Series
2017 Chinese Fantasy TV Series
2017 Chinese Romance TV Series


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers