Share
2016 Chinese TV Series » Screen Fox

Screen Fox (2016)

TV Series

Screen Fox Poster, 2016 Chinese TV drama series
Screen Fox PosterDirector: Zhou Haijun

Cast:


Leo Luo Yu Yan, Red Fox Demon
Liu Xinqi Zheng Xuejing
Huang Junjie Bai Sheng, White Fox Demon
Wang Zhaoyang Xiao Hei, Black Fox Demon
Hao Zejia Qiong Hua
Long Ni Yuan Tao
Tong Xiaomei Qin Yu
Cui Shaohan Mu Suyu
Chen Youchen Mu Chen
Wei Yunfeng Mu Jing
Shen Baoping Emperor
Liu Yang Taoist Gui Yuan
Yin Hanxue Feng Yue, Dream Fairy
Wu Lihua Hu Yong, Fox Demon
Gao Yuan River Bank Flower Fairy
Chen Junjie Nightmare Demon, Dream Demon
Feng Jiani Zhen Fei, Cat Demon
Li Xingyou  


Also Known As:
Ping Li Hu

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 21 November 2016
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, RomanceRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies

2016 China Movies
2016 Chinese Drama Movies
2016 Chinese Fantasy Movies
2016 Chinese Romance Movies

2016 Chinese Fantasy TV Series
2016 Chinese Romance TV Series

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers