Share
2015 Chinese TV Series » Shi Gandang 石敢当之雄峙天东

Shi Gandang (2015)

石敢当之雄峙天东

TV Series

Shi Gandang Poster, 石敢当之雄峙天东 2015 Chinese TV drama series
Shi Gandang PosterDirector: Qian Yanqiu

Cast:


Zhang Zijian Shi Gandang, Mountain God
Liu Xiao Ling Tong Jade Emperor
Roy Liu Demon King, Kui Gang
Zhong Weihua Zhu Banjin
Chun Yushan Little White Dragon
He Gang Qiao Ling'er
Stanley Han Nezha
Guan Yue Bi You, Fairy
Qian Yanqiu Erlang Shen, Yang Jian
Zhang Kaiyi White Lotus
Li Junqi Grand Pure One
Kang Kai Clam Demon, Black Lotus
Yang Qijun Zhu Yulian
Yang Zengyuan Snake Demon, Heipao Hufa
Lilyice Yu Ying Demon
Liang Yiyun Scorpion Demon, Ju Xie
Zhan Xiangchi Qianguang King, Yama
Liu Lei Queen Mother of the West
Gong Zhixue Li Jing, Pagoda-Bearing Heavenly King
Liu Zhankui Great White Golden Star
Zhang Hui Northern Emperor, Black God
Su Gang Dragon King of Gu River
Xing Lu Turtle Prime Minister
Jin Demao Immortal Zhenyuan
Shen Qing Centipede Demon, Jiu Ying
Huang Xiaoyu White Bone Demon, Chen Wuzhen
Wang Tenglong Water God, Gonggong
Dai Yunxia Goddess Bixia
Sheng Qing Donghua Emperor
Yu Lianwei Heaven Emperor, Shaohao
Liang Kai Qing Yi
Shi Chuan Guo Shen, Plum Mountain General
Du Jie God of the Yellow River
Gao Qiushan Wusheng Heaven Lord
Wang Xinsheng Wude God
Li Junliang Magistrate
Yang Kun Master Li
Fu Bin Reception God
Zhang Xiaochen  
Evian Liang  
Liu Lei  


Also Known As:
Shi Gan Dang Zhi Xiong Zhi Tian Dong

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 15 February 2015
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action
Episodes: 48Online Video:
Shi Gandang at LeTV.comCategories
2015 Chinese Action TV Series
2015 Chinese Fantasy TV Series
2015 Chinese Kung Fu TV Series
Tang Dynasty Movies and TV Series


Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
2015 Best Chinese Movies
2015 China Movies
2015 Chinese Action Movies
2015 Chinese Fantasy Movies
2015 Chinese Drama Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers