Share
2014 Chinese TV Series » Unexpectedness 2

Unexpectedness 2 (2014)

TV Series

Unexpectedness 2 Poster, 2014 TV drama series
Unexpectedness 2 PosterDirector: Yi Xiaoxing

Cast:


White. K Wang Dachui
Yi Xiaoxing Tang Seng
Kong Lianshun Aunt / Gautama Buddha
Zhang Benyu Demon King / Leader / Jade Emperor
Liuxun Zimo Sun Wukong / Kong Lianhua
Rayna Wang Queen of Women's Kingdom
Gabriella Ge Xiao Mei
Zhi Zunyu Student
Ke Da Gou Sheng
Han Han Director
Xia Ai Corpse Brother / Hao Nan
Jackson Yee Xue Ba / President
Aggiem Li Film Goddess / Angel


Also Known As:
Wan Wan Mei Xiang Dao 2

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 1 July 2014
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Comedy, FantasyCategories
Journey to the WestRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Comedy Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Comedy Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers