Share
2014 Chinese TV Series » Swords of Legends

Swords of Legends (2014)

TV Series

Swords of Legends Poster, 2014 TV drama series
Swords of Legends PosterDirector: Liang Shengquan

Cast:


Yang Mi Feng Qingxue
Li Yifeng Baili Tusu
Gillian Chung Princess Xun Fang
Zheng Shuang Xiang Ling, Fox Demon
Qiao Zhenyu Ouyang Shaogong
Ma Tianyu Fang Lansheng
William Chan Ling Yue
Ken Chang Immortal Ziyin
Chen Zihan Hong Yu
Vengo Gao Yin Qianshang
Hanson Ying Ling Duan
Dilraba Dilmurat Fu Qu
Vina Zhang Sun Yueyan
Cai Juntao Ling Chuan
Leon Zhang Hei Yao, Black Cat Demon
Lemon Zhang Fang Ruqin
Li Xiaolu Han Xiuning
Zong Fengyan Immortal Hansu
Jess Zhang Jiang Li
Ma Wenlong Luo Yuping, Woad Tree Demon
Hao Zejia Hua Chang
Yue Yueli Ye Wenxian
Jia Qing Chou Qinrui
Kelvin Lu Zhuo Yunfei
Cici Liu Nuwa
Hei Zi Qin Shi Huang
Stephy Qi Ye Chenxiang
Danae Shen Yu Er
Orange Yang Huan Huan
Yu Yu'ang Yan Mei, Sea Cow
Zhao Chucang Jiao Fairy
Ren Han Octopus Demon
Cai Zhentao Ling Chuan
Dai Zixiang Zhao Lin
Yang Chengcheng Huan Huan
Yu Zikuan Grandpa Qiu
Fan Cai'er Ji Tong
Ji Yang Cha Xiaoguai, Little Sea Demon
Jin Yiru Fang Qin'er
Tong Tong Sun Nainiang
Ma Dalu Uncle Wu
Wei Wei Qian Yu, Water Snake Demon
Yue Yaoli Ye Wenxian
Yu Yuang Yan Mei, Demon
Tian Zhenwai Xiang Tianxiao, Sailor
Lu Xianlin Zhuo Yunfei
Wang Weiyang Dai Moyang, Fox Demon King
Zhang Xi Jiang Li
Qiu Lufan Stone Demon
Tim Tian  
Li Ruichao  
Liu Fang  
Ying Jun  
Zhang Yijie  
Qin Junjie  
Zheng Yecheng  
Sabrina Qiu  
Zhao Wenhao  
Zhao Chulun  


Also Known As:
Gu Jian Qi Tan
Ancient Sword

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 2 July 2014

Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Action, Fantasy
Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers