Share
2013 Chinese TV Series » Legend of Chasing Fish 追鱼传奇

Legend of Chasing Fish (2013)

追鱼传奇

TV Series

Legend of Chasing Fish Poster, 追鱼传奇 2013 Chinese TV drama series
Legend of Chasing Fish PosterDirector: Huang Jintian

Cast:


Zanilia Zhao Hong Ling, Carp Fish Demon
Kenny Kwan Zhang Zhen, Scholar
Shirley Dai Jin Mudan
Allen Ting Zhan Feng, Prince
Waise Lee Jin Chong, Prime Minister
Cao Xingyue Tang Xin
Bai Shan Jin Ruolan
Zhang Mingming Eldest Dragon Prince of the East Sea
Tan Limin Lady Jin
Li Linlin Guanyin
Lin Daxin Justice Bao
Wang Hui Zhan Zhao
Huang Hai Gongsun Ce
Zhong Weihua Turtle Grandpa
Hou Tongjiang Yan Fuzi
Feng Jingao Emperor Renzong of Song
Qu Gao Dragon King of the East Sea
Tang Yumeng Snake Demon
Zheng Qingyang Clam Demon
Ban Jiajia Cat Demon
Zhu Feng Qin Tao
Cheng Hong Zhang Wenxiang
Zhu Jiashan Prince Qin
Sun Hao Chen Ronggui
Jin Youming Dong Qi
Fu Xiaona Empress
Du Jianqing Luo Wenxi
Jody Lu Princess
Yang Mingna Dragon Girl
Wang Guiyong Wang Chao
Zhou Yujie Ma Han
Zhang Bingqian  Also Known As:
Zhui Yu Zhuan Qi
Snakefish Legend

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 13 July 2013
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, RomanceRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies

2013 China Movies
2013 Chinese Drama Movies
2013 Chinese Fantasy Movies
2013 Chinese Romance Movies

2013 Chinese Romantic Drama Movies
2013 Chinese Fantasy TV Series
2013 Chinese Romance TV SeriesCategories
2013 Chinese Mythology TV Series
2013 Chinese TV Series Based on Books
Song Dynasty Movies and TV Series
Seven Heroes and Five Gallants


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers