Share
2013 Chinese TV Series » Fairy Lake 仙女湖

Fairy Lake (2013)

仙女湖

TV Series

Fairy Lake Poster, 仙女湖 2013 Chinese TV drama series
Fairy Lake PosterDirector: Lin Feng

Cast:


Gong Mi Xiao Qi, Chen Chuqi, Seventh Fairy
Johnny Chen Fei Le
Kelly Chu Nian Gao
Max Mok Qi Diaolie
Liao Jingsheng Chen Fugui
Wang Bo Eldest Princess, Eldest Fairy
Lu Yanxin Second Princess, Second Fairy
Wang Wanjuan Third Princess, Third Fairy
Li Xintong Fourth Princess, Fourth Fairy
Mu Qitong Fifth Princess, Fifth Fairy
Mu Xintong Sixth Princess, Sixth Fairy
Diana Peng Queen Mother of the West
Terry Zhang Nezha / Huo Qubing
Zheng Kai Wei Qing
Zhao Yi Jade Emperor
Lin Miaoke Young Chen Chuqi
Xu Jiajing Chen Yuanxin
Chen Haowen Emperor Wu of Han
Ju Hao Fat Head Fish Demon
Xue Cun Fish Demon
Sunny Du Cai
Shi Lan Princess Ping Yang
Shi Jialing White Heron Fairy, Bird Fairy
Yu Jinsheng Chair Demon
Fan Lei  
Wang Gang  
Zeng Zeng  
Wang Huilai  Also Known As:
Xian Nu Hu Zhi Mo Xian

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 11 February 2013
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action, Romance
Episodes: 35Related TV Series:
Fairy Couple Sequel (2013)
Love of Seven Fairy Maidens (2011)
Fairy Couple (2007)
The Little Fairy (2006)
Seven Fairies (2006)
Fairy Couple (1998)


Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies

2013 China Movies
2013 Chinese Drama Movies
2013 Chinese Fantasy Movies
2013 Chinese Romance Movies

2013 Chinese Romantic Drama Movies
2013 Chinese Fantasy TV Series
2013 Chinese Romance TV SeriesCategories
2013 Chinese Mythology TV Series
2013 Chinese TV Series Based on Books
Fairy Couple


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers