Share
2012 Chinese TV Series » The Legend of Crazy Monk 3

The Legend of Crazy Monk 3 (2012)

TV Series

The Legend of Crazy Monk 3 Poster, 2012 Chinese TV drama series
The Legend of Crazy Monk 3 PosterDirector: Lin Tianyi

Cast:


Benny Chan Ji Gong
Lam Chi-Chung Guang Liang, Fat Boy
Ye Zuxin Bi Qing, Thin Boy
Jungle Lin Zhao Bin, Ji Gong's Disciple
Xin Zi Bai Xue, White Rabbit Demon
Chen Zihan Yan Zhi / Fairy
Zhang Liang Chen Liang, Ji Gong's Disciple
Zhang Liang Universe Cave Lord, Stone Demon
Zhang Baowen Lu Ji, Lizard Demon
Yang Xue Bai Ling, White Fox Demon
Liu Yidan Zhang Xiaohui, Octopus Demon
Lou Yajiang Da Peng, Giant Peng Demon
Leo Ding Xiao Feng, Bat Demon
Wang Yinghao Zhui Yun, Bat Demon
Zhang Maojiong Yuan Kong, Lingyin Temple Abbot
Benny Chan Yan Tao, Silkworm Demon
Fann Wong Xue Rou, Silkworm Demon
Han Xiao Xue Yan, Silkworm Demon
Zhou Zhong Silkworm King, Demon King
He Jiayi Zhuang Hongxing, Miss Zhuang
Liu Yajin Bi Pan'an
Timmy Hung Ao Zilong, Bixi, Dragon
Zhang Zhixi Chou Tian'e, Herb Collector
Dai Zixiang Ye Qing, Carp Fish Demon
Ye Keer Yin Huan, Carp Fish Demon
Bi Chang Lin Gonghua, Xiuyun's Maid
Zhang Yongqi Lin Xiuyun
Zhang Mingming Wu Tianliang
Li Qingning Du Ying, Wu Tianliang's Wife
Li Dongheng Du Xian, Du Ying's Brother
Hu Litong Wu Jin, Crow Demon
Jian Yuanxin Emperor of Song Dynasty
Wang Xiaoli Ou Qingshan, Bi Qing's Master
Li Jinrong Kong Yulin, Heaven General Qilin
Xiao Guangxu Zuo Shan, Ou Qingshan's Disciple
Zheng Pengfei Xie Jie, Ou Qingshan's Disciple
Zhong Bo Two Headed Snake, Snake Demon
Liu Yuting Luo Qiujuan
Gao Ren Ah Lang, Wolf Demon
Candy Tu Song Wanyi
Bao Wenjing Xiao Cui, Song Wanyi's Maid
Xu Ming Lao Ge, Robber
Ethan Yao Luo Miou, Romeo
Qiao Qiao Zhu Liyue, Juliet
Tang Yuan Tang Yuan
Li Yiru Qing Qing, Zhu Liyue's Maid
Shawn Wei Li Menglong
Wen Ruiduan Demon Princess
Fei Er  
Zhou Mi  
Zhou Yunshen  


Also Known As:
Huo Fo Ji Gong 3

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 25 July 2012

Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Comedy, Fantasy, Action
Photos
The Legend of Crazy Monk 3 Poster 1
The Legend of Crazy Monk 3 Poster 2
Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
2012 Best Chinese Movies
2012 China Movies
2012 Chinese Drama Movies
Song Dynasty Movies and TV Series
Ji Gong

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers