Share
2011 Chinese TV Series » The Legend of Crazy Monk 2

The Legend of Crazy Monk 2 (2011)

TV Series

The Legend of Crazy Monk 2 Poster, 2011 Chinese drama TV Series
The Legend of Crazy Monk 2 PosterDirector: Lin Tianyi

Cast:


Benny Chan Ji Gong
Lam Chi-Chung Guang Liang, Fat Boy
Ye Zuxin Bi Qing, Thin Boy
Jungle Lin Zhao Bin, Ji Gong's Disciple
Xin Zi Bai Xue, White Rabbit Demon
Zhang Liang Chen Liang, Ji Gong's Disciple
Zhang Baowen Lu Ji, Lizard Demon
Zhou Mi Bi An, Lingyin Temple Monk
Xue Peng Taming Tiger Arhat
Yang Xue Bai Ling, White Fox Demon
Timmy Hung Xiao Yao, Tianshan Sect Disciple
Monica Mu Leng Bingxin
Sunny Deng Leng Huazhi, Bingxin's Maid
Tao Huimin Shao Fang
Yue Yueli Liang Bao
Stephen Shi Lu Bang, Optimus
Sunny Du Jiang Yuefeng, Ghost
Sunny Du Yang Xiangmei, Jiang Yuefeng's Sister
Cui Lin Lu Tianyu, Scholar
Ethan Yao Yu Wulang, Monkey Demon
Zhou Shaodong Father Yang
Li Hua Father Jiang
Xu Xiyan Li Menglan
Chen Yizhen Wa Wa, Frog Demon
Shirley Dai Li Qinghe
Deng Ziyi Shang Yun
Du Junze Wen Zheng
Eric Suen Hong Chengzong
Yang Zheng Father Hong
Shen Cen Mother Hong
Chun Yushan Liu Haotian
Vanessa Wang Ye Lin
Chen Jiajia Zhu Er, Spider Demon
Gao Yiqing Mother Ye
Wang Jiayin Zhao Yuzhen, Crazy Girl
Huang Mingsheng Zhu Minghan
Isabella Li Shi Xiuyun
Shen Yuelan Mother Zhao
Yvonne Yung Yu Linglong, Snow Girl
Victor Chen Gao Feng, Merchant
Lu Yong Father Gao
Qian Minghua Xing Meng, Snow Demon
Jerry Jian Xia Ziyuan, Famous Doctor
Kong Lin Tong Yuxia, Ziyuan's Wife
Zhu Yaying Mother Xia
Xiao Mao God of Plague
Zhang Maojiong Yuan Kong, Lingyin Temple Abbot
Jacko Yuan  
Leo Ding  
Zhang Yijie  


Also Known As:
Huo Fo Ji Gong 2

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 27 July 2011

Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action, ComedyPhotos
The Legend of Crazy Monk 2 Poster 1
The Legend of Crazy Monk 2 Poster 2Online Video:
The Legend of Crazy Monk 2 at Sohu TVRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Most Popular China Movies

Song Dynasty Movies and TV Series
Ji Gong


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers