Share
2011 Chinese TV Series » Love of Seven Fairy Maidens

Love of Seven Fairy Maidens (2011)

TV Series

Love of Seven Fairy Maidens Poster, 2011 Chinese drama TV Series
Love of Seven Fairy Maidens PosterDirector: Huo Yaoliang

Cast:


Lan Yan Eldest Fairy
Zhou Yang Second Fairy
Liu Zihuan Third Fairy
Zhang Li Fourth Fairy
Liu Yang Fifth Fairy
Yang Lei Sixth Fairy
Bai Yu Seventh Fairy
Benny Chan Mei Ruoying
Andrew Wu Jing Xuan / Snow Unicorn
Zhao Hongfei Shen Rui / Fire Dragon
Yu Na Golden Scorpion, Scorpion Demon
Li Jie Shangguan Zilan
Zheng Xiaodong Dong Yong
Wan Meixi Queen Mother of the West
Xu Wenguang Grand Pure One
Bryan Leung Great White Golden Star
Li Weimin Li Jing, Pagoda-Bearing Heavenly King
Lu Jiejun Erlang Shen
Gu Nongse Chang'e, Moon Goddess
Gao Xiaopan Comet
Zhang Yanmin Guanyin
Geng Shengkai God of Examinations
Li Yixiao Little Dragon Girl
Leng Zhongyi Wine Fairy
Zhou Dehua Marshal Canopy, Zhu Bajie
Zhang Ye Ghost / Food God
Zhang Na Spider Demon
Li Qi Black Mountain Old Demon
Zhu Xiaochun Old Man under the Moon
Yu Jia Zixia Fairy
Shang Yansheng Tailwind Ears
Kong Qingsan Thousand Li Eyes
Sun Jiankui Thunder God
Bao Yuelan Lightning Goddess
Xu Yanqing Gao Cuilan
Zhou Shaohui Black Donkey Demon
Ma Junchao Jinzha
Liu Yu Heaven General
Wang Shangwen Gao Taigong
Tong Nan God of Literature
Yu Chenghui Jade Pure One
Wei Ming  
Qi Ji  
Hong Liancheng  
Sang Weilin  
Wan Meixi  
Denise Sun  
Gu Moyue  
Lu Yanxin  
You Xianchao  


Also Known As:
Tian Di Yin Yuan Qi Xian Nu

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 23 February 2011

Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Comedy, Action
Episodes: 50Photos
Love of Seven Fairy Maidens Poster 1
Love of Seven Fairy Maidens Poster 2Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Most Popular China Movies

Fairy Couple


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers