Share
2011 Chinese TV Series » Journey to the West 西游记

Journey to the West (2011)

西游记

TV Series

Journey to the West Poster, 西游记 2011 Chinese TV drama series
Journey to the West PosterDirector: Zhang Jizhong

Cast:


Wu Yue Sun Wukong, Monkey King
Nie Yuan Tang Seng
Zang Jinsheng Zhu Bajie, Pigsy
Elvis Tsui Sha Wujing, Sandy
Stephanie Siao Guanyin
Liu Tao Guanyin
Liang Li Guanyin
TAE Guanyin
Yang Xiaolin Guanyin
Benny Qian White Dragon Horse
Wei Zi Jade Emperor
Ma Li Queen Mother of the West
Wang Huichun Gautama Buddha
Ma Jingwu Subhuti
Tong Chun-Chung Emperor Taizong of Tang
Zhang Jizhong Grand Pure One
Yang Niansheng Great White Golden Star
Yang Niansheng Wei Zheng, Chancellor
Zang Jinsheng Marshal Canopy
Yang Guang Chang'e, Moon Goddess
Zhao Yi Li Jing, Pagoda-Bearing Heavenly King
Ma Ruihao Nezha
Ma Ruihan Nezha
William Feng Erlang Shen, Yang Jian
He Xianda Xuan Wu
Ady An White Bone Demon
Hu Ke Princess Iron Fan
Chen Zhihui Bull Demon King
Miao Yaning Red Boy
Qin Ziyue Jade Faced Fox
Yan Danchen Baihuaxiu
You Yong Baoxiang King
Owen Cheng Yellow Robe Demon
Owen Cheng Wood Wolf of Legs
He Zhuoyan White Rat Demon
Lemon Zhang Wansheng Princess
Vanessa Zhao Giant Scorpion Demon
Shu Chang Queen of Women's Kingdom
He Jiayi Minister of Women's Kingdom
Zhao Lixin Immortal Zhenyuan
Angelina Ma Eldest Fairy
Anna An Second Fairy
Liu Meilin Third Fairy
Cheng Xiaoyan Fourth Fairy
Ren Duoduo Fifth Fairy
Chen Jinjin Sixth Fairy
Liu Jing Seventh Fairy
Only Hong Mao Nu
Jing Gangshan Manjusri
Mo Xiaofeng Gao Cuilan
Zhao Lixin Immortal Zhenyuan
Wang Jianfu Muzha
Yu Chenghui Immortal Taiyi
Eric Yuan Yui Yun
Wang Jianguo Dragon King of the East Sea
Zhang Hengping Lion Lynx Demon, Demon Taoist
Zhang Hengping Dragon King of the South Sea
Zhang Shen Silk Ridge Earth God
Li Shuang Flaming Mountains Earth God
Gu Xuan Jade Rabbit
Zhou Xiaobin Hundred Eyed Demon Lord
Zhou Xiaobin Dragon King of the West Sea
Su Gang God of Fortune
Zhu Pengcheng God of Prosperity
Li Zhonghua Old Man of the South Pole
Li Zhonghua Yellow Tiger Demon
Gao Zhao White-Footed Deer Demon
Hou Yueqiu White Goat Demon
Jessey Meng Black Spider Demon
Huang Yiwen Purple Spider Demon
Lin Ketong Yellow Spider Demon
Wang Yimo Orange Spider Demon
Zhang Lisha Red Spider Demon
Yu Xiaokuan White Spider Demon
Teresa Pan Blue Spider Demon
Ma Lun Barefoot God
Jia Shitou Nine-headed Lion
Jia Shitou Juling, River God
Li Dan Thunder God
Zhang Chunyan Lightning Goddess
Wang Lele Wind Goddess
Yuan Li Cloud Pusher
Mao Zhiqiang Goldfish Demon, King of Spiritual Touch
Qi Daji Spotted Mandarin Fish Demon
Pengcuo Zhaxi Monk
Zhao Guixiang Zhang Daoling
Chen Manzi Water Star Lord
Bai Hailong Fire Star Lord
Song Songlin Samantabhadra
Xu Hongzhou Ksitigarbha
Gao Yuanfeng Ananda
Zhou Gang Maitreya Buddha
Xi Xianfeng Golden Horned King
Liu Qiang Silver Horned King
Zhang Chunzhong Yellow Wind Demon
Li Yuan Black Wind Demon
Li Yuan Heavenly King
Sheng Yang Heavenly King
Fu Yunzhao Heavenly King
Jia Zongchao Heavenly King
Zhao Qiang Yellow Browed King
Gao Zhao White Guard
Hu Shaolong Black Guard
Ming Lang Wu Gang
Mao Zhiqiang Fish Demon
Wang Bing Immortal Ruyi
Wang Jiusheng Six-eared Monkey
Huang Xingbei Six-eared Monkey
Zhang Hengping Long Armed Monkey
Ma Zijun Wansheng Dragon King
Li Tai Nine-headed Bug
Wang Jianguo Pine Tree Demon
Zhang Hengping Cypress Tree Demon
Li Qiang Maple Tree Demon
Li An Apricot Immortal
Wang Xingzi White Faced Fox
Jiang Linglong Silk Ridge Earth Grandmother
Shadike Shataer White Deer Demon
Zhao Qiang King of the Southern Hill
Pasu Leung Benbo'erba, Catfish Demon
Domanic Chan Babo'erben, Blackfish Demon
Wang Jianguo Hou Demon
Alan Li Tawny Lion Demon
Alan Li King of Cold Protection
Martin Lui King of Heat Protection
Eddie Li King of Dust Protection
Tan Feiling Golden Pond Monk
Chen Shaping Gao Taigong
Zhao Qiang Gao Cai
Wang Ruihong Mount Li Goddess
Lu Xiaotian Clear Wind
Liu Zenghui Bright Moon
Tian Xuemin Yama
Yu Zhenhuan Red Bottomed Horse Monkey
Shi Weiqiang Sun Deity of Mao
Yang Yi Immortal Jinding
Turrick Chan Lion Lynx Demon
Domanic Chan Yellow-Toothed Elephant Demon
Ray Li Golden-Winged Peng Demon
Francis Lam Taishan Mountain God
Peggy Lam Holding Dragon Cave Demon
? Dragon King of the North Sea
Huang He King of Chechi Kingdom
Liu Bing Taoist of Chechi Kingdom
Lin Jiang Taoist of Chechi Kingdom
Zhang Jie Minister of Chechi Kingdom
Liu Zhengliang Immortal Ziyang
Li Dan Taming Dragon Arhat
Yuan Wu Taming Tiger Arhat
Bai Longfei Arhat
Zhou Xiaobin Thousand Li Eyes
Mu Jianrong Tailwind Ears
Mu Jianrong Wood Dragon of Horn
Lian Yuxuan Fire Tiger of Tail
Mahamuti Amuti King of Wuji Kingdom
Hu'erxide Queen of Wuji Kingdom
Apaerjiang Crown Prince of Wuji Kingdom
Zhang Hengping Liu Boqin
Bahatiyaer Aizezi King of Jisai Kingdom
Alipu Aitanmu King of Zhuzi Kingdom
Gao Yuan Lady of Jinsheng Palace
Aer Silang King of Yuhua Kingdom
Wang Jiusheng Eldest Prince of Yuhua Kingdom
Jin Bang Second Prince of Yuhua Kingdom
Yang Yang Third Prince of Yuhua Kingdom
Yibulayimu Paheerding King of Biqiu Kingdom
Yasheng Maimaiti King of Miefa Kingdom
Gulibaha'er Abudureheman Queen of Miefa Kingdom
Ayiguzhali Abuduwayiti Concubine of Miefa Kingdom
Li Cuicui  
Liao Li  
Pi Yijia  
Candice Zhao  


Also Known As:
Xi You Ji

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 28 July 2011
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Fantasy, Adventure, Action, Drama, Comedy
Episodes: 50Photos

Journey to the West Poster 1
Journey to the West Poster 2Online Video:
Journey to the West at youku.comRelated TV Series:
Wu Cheng'en and Journey to the West (2010)
Journey to the West (2010)
The Monkey King: Quest for the Sutra (2002)
Journey to the West Sequel (2000)
Journey to the West 2 (1999)
Journey to the West II (1998)
Journey to the West (1996)
Journey to the West (1986)Categories
Journey to the West


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers