Share
2010 Chinese TV Series » Wu Cheng'en and Journey to the West 吴承恩与西游记

Wu Cheng'en and Journey to the West (2010)

吴承恩与西游记

TV Series

Wu Cheng'en and Journey to the West Poster, 吴承恩与西游记 2010 Chinese TV drama series
Wu Cheng'en and Journey to the West PosterDirector: Kan Weiping

Cast:


Liu Xiao Ling Tong Wu Cheng'en / Sun Wukong
Chi Zhongrui Tang Seng
Ma Dehua Zhu Bajie / Yao Laoda
Liu Dagang Sha Wujing  / Chen Long
Li Wenying Chang'e, Moon Goddess
Li Wenying Ye Yun
Ma Su Lotus Fairy / Niu Yufeng
Shi Xiaoqun Queen of Women's Kingdom
Shi Xiaoqun Bai Xueyan
Shi Xiaoqun Huang Su'e
Sun Tao Shen Kun
Niu Ben Li Lao
Da Zheng Shuang Wu Chengjia
Andy Yang Ye Yun
Xue Yong Luo Wanjin
Liu Jia Guanyin, Goddess of Mercy
Zhu Longguang Gautama Buddha / Monk Huifang
Wang Weiguo Jade Emperor / Jiajing Emperor
Shang Daqing Luo Pang
Jin Yang Li Chunfang
Guan Shaozeng Wu Rui
Cao Li Yan Song
Zong Fengyan Zhu Zaihou
Qi Wenyao Gui Youguang
Liu Xiaoye Ling Zhen
Tian Lianyuan Storyteller
Xu Jingyi Housekeeper
Dong Danjun De An
Song Rui Gao Cuilan
Jolie Zhu  
Ren Shan  Also Known As:
Wu Cheng En Yu Xi You Ji

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 1 July 2010
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Adventure, History
Episodes: 45


Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Adventure Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese History Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Adventure Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy MoviesCategories
Journey to the West

Ming Dynasty Movies and TV Series


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers