Share
2010 Chinese TV Series » The Legend of Crazy Monk

The Legend of Crazy Monk (2010)

TV Series

The Legend of Crazy Monk Poster, 2010 Chinese TV drama series
The Legend of Crazy Monk PosterDirector: Lin Tianyi

Cast:


Benny Chan Ji Gong, Li Xiuyuan, Taming Dragon Arhat
Lam Chi-Chung Guang Liang, Fat Boy
Gao Hao Bi Qing, Thin Boy
Jungle Lin Zhao Bin, Ji Gong's Disciple
Zhang Liang Chen Liang, Ji Gong's Disciple
Chen Zihan Yan Zhi, Li Xiuyuan's Fiance
Xin Zi Bai Xue, White Rabbit Demon
Yang Xue Bai Ling, White Fox Demon, Fake Guanyin
Lou Yajiang Hei Feng, Black Wind, Black Wolf Demon
Candy Tu Hong Xiuying, Woman Ghost
Wang Kuirong Qin Xiang, Minister
Dong Xuan Ming Zhu, Clam Demon
Kevin Yan Sheng De, Fire Spirit Bead
Lou Yujian Zhang Tianyuan, Ming Zhu's Husband
Zheng Yitong Hua Niang, Hu Huahua, Fox Demon
Chi Shuai Cui Junsheng
Lemon Zhang Xin Lan
Zhang Lan Mother Cui
Li Li Wen Cong
Wang Yaqi Ru Ping
Wu Mian Nursing Mother
Li Jialin Xu Yulian
Jiame Gao Dong Zhongqing
Wu Jing Mother Dong
Kelvin Li Xu Yulong, Xu Yulian's Brother
He Minghan Xu Zijing
Li Linlin Ghost Mother
Zhang Gong Big Peng, Giant Peng Demon
Zhang Maojiong Yuan Kong, Lingyin Temple Abbot
Han Mudun Bi Tong, Lingyin Temple Monk
Lin Qingcheng Sand Monk
Xue Peng Taming Tiger Arhat
Liu Zhonghu  
Lin Tianyi  
Huang Yilong  


Also Known As:
Huo Fo Ji Gong

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 2010
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Comedy, Action
Episodes: 42
Photos
The Legend of Crazy Monk Poster 1
The Legend of Crazy Monk Poster 2Online Video:
The Legend of Crazy Monk at Sohu TVRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Most Popular China Movies
Song Dynasty Movies and TV Series
Ji Gong

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers