Share
2009 Chinese TV Series » The Legend and the Hero 2

The Legend and the Hero 2 (2009)

TV Series

The Legend and the Hero 2 poster, 2009
The Legend and the Hero 2 PosterDirector: Jin Guozhao

Cast:


Ruby Lin Daji
Victor Huang King Wu of Zhou, Ji Fa
Ray Lui King Zhou of Shang
Roy Liu Jiang Ziya
Miao Haizhong Shen Gongbao
Ix Shen Huang Feihu
Xian Seli Nezha
Han Dong Yang Jian, Erlang Shen
Wang Like Ziyu
Yan Boya Feng Lai, Nine-headed Pheasant
Tang Guoqiang Jade Pure One
Yang Long Huang Tianhua
Du Zhiguo Su Hu
Ding Ting Jinzha
Yang Chen Muzha
Zhang Bojun Li Jing, Pagoda-Bearing Heavenly King
He Yue Dragon King of the East Sea
He Yue Dragon King of the North Sea
Li Xinling Chang'e, Moon Goddess
Xie Run Nuwa
Ren Tuan Yuan Hong, Ape Demon
Da Youwei Jin Dasheng, Wild Bull Demon
Li Bin Dai Li, Mountain Dog Demon
Shi Zhenlong Zhu Zizhen, Wild Pig Demon
Mou Jianping Yang Xian, Mountain Goat Demon
Li Binghao Chang Hao, Nine-headed Snake Demon
Wang Xuefeng Wu Long, Giant Centipede Demon
Dong Hui Gao Ming, Thousand Li Eyes
Cheng Zhengwu Gao Jue, Tailwind Ears
Li Zixuan Lei Zhenzi
Yao Yunshun Grandmaster of Heaven
Gao Ruijun Chong Heihu
Kira Mi Princess Longji
Cheng Yalin Tu Xingsun
He Lei Master in Cloud
Xu Xuemin Grand Pure One
Chi Sheze Immortal Puxian
Luo Shunming Taoist Zhunti
Luo Yongheng Immortal Taiyi
Sun Wanqing Taoist Jieyin
Guo Ye Immortal Cihang
Li Jianchang Immortal Huanglong
Jiao Changdao Big Immortal Golden Light
Wu Xiangqi Queen of Heaven
Chen Qiufang Goddess Wudang
Maggie Li Goddess Huoling
Zhong Xiaozhou Goddess Guiling
Yu Xiaochun Big Immortal Kunhu
Lou Qi Wu Ji
Zhang Yanbin Big Immortal Dark Cloud
Dong Jiechu Big Immortal Long Ear
Lu Wenjun Big Immortal Qiushou
Dong Jiechu Big Immortal Black Eye
Tian Hao Big Immortal Jingu
Wan Ning Fox Demon
Chen Yinuo  
Qi Fang  


Also Known As:
Also Known As:
Feng Shen Bang 2: Wu Wang Fa Zhou

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 2009
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action
Episodes: 18
Photos
The Legend and the Hero 2 Poster 1
The Legend and the Hero 2 Poster 2Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Most Popular China Movies

Shang Dynasty Movies and TV Series
Zhou Dynasty Movies and TV Series
Investiture of the Gods


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers