Share
2009 Chinese TV Series » Lotus Lantern Prequel

Lotus Lantern Prequel (2009)

TV Series

Lotus Lantern Prequel poster, 2009
Lotus Lantern Prequel PosterDirector: Yu Mingsheng

Cast:


Vincent Jiao Erlang Shen, Yang Jian
Zhou Yang Yang Chan, San Shengmu
Liu Xiaoqing Queen Mother of the West
Liu Tao Yao Ji
Li Guangjie Yang Tianyou
Wang Weiguo Jade Emperor
Xie Ning Zhu Bajie, Pigsy
Xie Ning Marshal Canopy
Ding Jian Sun Wukong, Monkey King
Yvonne Lim Third Dragon Princess of the West Sea
Shera Li Chang'e, Moon Goddess
Jenny Guo Seventh Fairy
Kira Mi Eighth Fairy
Tan Xiaoyan Guanyin, Goddess of Mercy
Lareina Song Nezha
Guo Minghan Li Jing, Pagoda-Bearing Heavenly King
Tian Liang Tang Seng
Wang Jun Subhuti
Alvin Wong Immortal Yuding
Chen Minghao Immortal Taiyi
Chen Chuang Howling Sky Dog
Liu Xiaohai Fifth Brother, Fox Demon
Zhang Qian Fox Girl, Fox Demon
Fu Yao Ruo Shui, Sky River God
Liu Xiyuan Fourth Princess of the East Sea
Zhao Ning Lady Yin
Bai Hailong Tiger Demon
Zhu Lei Lion Demon
Liu Xiaofeng Liu Yanchang
Neil Cao Chen Xiang
Wang Kun Three Pointed Sword
Liu Guanxiang Eldest Golden Crow
Che Shaowen Second Golden Crow
Zhai Shuanhui Third Golden Crow
Yu Jia Little Golden Crow
Huang Yiliang Sha Wujing, Sandy
Rao Xiaozhi Tian Nu
Wang Yonggui Eldest Meishan Brother
Dong Bo Third Meishan Brother
Hu Jingbo Fifth Meishan Brother
Ding Yuchen Sixth Meishan Brother
Bian Tiejun Northern War God
Liu Mingzhe Southern War God
Gao Quanjun Sky War God
Chen Songtao Earth War God
He Zhijie Human War God
Ding Hao  
Li Zhuoyuan  
Ruby Zhang  
Jenny Guo  
Niu Junfeng  


Also Known As:
Bao Lian Deng Qian Zhuan
Prelude of Lotus Lantern

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 14 April 2009
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Action, Fantasy
Episodes: 46
Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Most Popular China Movies

Journey to the West
Lotus Lantern


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers