Share
2007 Chinese TV Series » The Legend and the Hero

The Legend and the Hero (2007)

TV Series

The Legend and the Hero Poster, 2007 Chinese TV drama series
The Legend and the Hero PosterDirector: Jin Guozhao

Cast:


Fan Bingbing Daji
Zhou Jie King Wu of Zhou, Ji Fa
Steve Ma King Zhou of Shang
Roy Liu Jiang Ziya
Miao Haizhong Shen Gongbao
Priscelia Chan Zixian
Tang Guoqiang Jade Pure One
Eddie Kwan Bo Yikao
Jin Qiaoqiao Queen Jiang
Xu Huanshan Wen Zhong, Minister
Liu Tao Chang'e, Moon Goddess
Wu Ma Shang Rong
Xian Seli Nezha
Leo Wu Young Nezha
Han Dong Erlang Shen, Yang Jian
Chen Ganlin Jinzha
Zhang Chao Muzha
Han Zhi Huang Feibao
Xie Run Nuwa
Tian Jingshan King Wen of Zhou, Ji Chang
Yao Yunshun Fei Zhong
Xu Ming You Hun
Zhang Bojun Li Jing, Pagoda-Bearing Heavenly King
Wu Jiani Jade Pipa Demon, Hu Ximei
Yan Boya Nine-headed Pheasant, Feng Lai
Xiao Bing Old Man of the South Pole
Yang Guang Yang Guifei
Li Qingxiang Grandmaster of Heaven
Li Zixuan Lei Zhenzi
Zheng Binhui Huang Feihu
Yang Long Huang Tianhua
Lao Pi Chong Heihu
Guo Kaimin Bi Gan
Lou Qi Wu Ji
Du Zhiguo Su Hu
Li Yuan E'lai
Mao Jian San Yisheng
Lu Shigang Nangong Shi
Ding Yujia White Crane
Zhu Feng Yin Pobai
Zhao Jintao Yin Hong
Ran Qiaoqun Immortal Puxian
Jin Youpeng Guangchengzi
Zhou Yuefang Queen Mother of the West
Chen Longzhan Immortal Du'e
Zhao Le God of Wealth, Zhao Gongming
Wang Xinfen Cloud Sky Fairy
Liu Shuchen Jasper Sky Fairy
Liu Chaomei Jade Sky Fairy
Cui Zai Master in Cloud
Yang Guang Immortal Taiyi
Chen Jie Lady Yin
Xu Min Yellow Stone Demon, Goddess Shi Ji
Zhang Xueying Colored Cloud
Zhang Leiying Jade Cloud
Jian Feng Third Dragon Prince of the East Sea
Wan Ning Fox Demon
Tiger Liu  
Chen Jie  
Shang Yisha  
Zong Fengyan  
Wang Xiao  
Niki Wu  


Also Known As:
Feng Shen Bang

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 2007
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action
Episodes: 40
Photos
The Legend and the Hero Poster 1
The Legend and the Hero Poster 2Online Video:
The Legend and the Hero at Sohu TVRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Most Popular China Movies

Shang Dynasty Movies and TV Series
Zhou Dynasty Movies and TV Series
Investiture of the Gods


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers