Share
2007 Chinese TV Series » The Fairies of Liaozhai

The Fairies of Liaozhai (2007)

TV Series

The Fairies of Liaozhai Poster, 2007 Chinese TV drama series
The Fairies of Liaozhai PosterDirector: Lee Kwok-Lap

Cast:


Nicky Wu Qiao Sheng, Scholar
Fann Wong Shi Liancheng
Qu Ying Shi Binniang
He Guilin Shi Taishi
He Jianze Prince Chu, Wolf Demon
Liu Shishi Xin Shisi Niang, Fox Demon
TAE Feng Sheng
Sun Li Zhao Huanniang
Pan Yueming Wen Ruchun
Daniel Chan Gu Xiangru
Lin Jiayu Xu Mu'e
Sun Xing Lin Taishou
Cao Xiwen Lin Yuefu
Song Yang Fang Wukui
Liu Xiaojie Ge Lianggong
Andrew Lin Qian Zihuo
Li Qian Lu Er
Han Xiao Hu Mei
Niu Ben Gu Sheng
Li Yuan Wolf Demon
Zhao Le City God
Wu Juejin Ghost Mother
He Sirong White Fox Demon
Zhang Jin Male Fox Demon
Guo Qiming White Eyebrowed Taoist
Zha Xi Magistrate
Dong Jie Taoist
Zhang Chunzhong Taoist Yan
Deng Limin Father Xin, Fox Father
Wang Jingluan Bai Li, Fox Demon
Tao Jingjing Hua Li, Fox Demon
Zong Fengyan Emperor
Lu Xiaolin  
Joey Wang  


Also Known As:
Liao Zhai Qi Nu Zi

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 17 July 2007
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy
Episodes: 40
Photos
The Fairies of Liaozhai Poster 1
The Fairies of Liaozhai Poster 2Online Video:
The Fairies of Liaozhai at Sohu TVRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Most Popular China Movies

Strange Stories from a Chinese Studio


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers