Share
2000 Chinese TV Series » The Love Story in the Fantasyland

The Love Story in the Fantasyland (2000)

TV Series

The Love Story in the Fantasyland poster, 2000 Chinese TV drama series
The Love Story in the Fantasyland PosterDirector: Fan Xiuming

Cast:


David Chiang Tang Ao, Immortal Bai Guo
Eric Tsang Duo Jiugong, Immortal Yang Tao
Tats Lau Lin Zhiyang, Immortal Yang Mei
Leslie Yip Tang Xiaoshan, Hundred Flower Fairy
Sunny Ng Xu Chengzhi
Liza Wang Wu Zetian
Kylie Wong Cheng Jinfeng, Wind Goddess
He Zhonghua Lu Ke, Rain God
Koo Koon-Chung Wang Naxiang, Howling Sky Dog
Yonfan Ma Wenkou, Thunder God
Ursule Wong Shangguan Wan'er
Law Kar-Ying Xu Jingye
Howie Huang Luo Binwang
Pu Cunxin Emperor Taizong of Tang
Han Jiang Guanyin
Chiao Chiao Queen Mother of the West
Tou Chung-Hua Mo Ming
Siana Chan Cha Peng, Queen of Women's Kingdom
Kiki Sheung Kun Xin, Minister of Women's Kingdom
Li Juntao Bo Meile, Empress of Women's Kingdom
Li Jun Yin Ruohua, Peony Flower Fairy
Zhou Yinghong Du Juan, Azaleas Flower Fairy
Tian Lei Lin Caixia, Rosy Cloud Fairy
Zhang Yue Wen Caiyun, Rainbow Cloud Fairy
Mao Kun Li Zhe, Emperor Zhongzong of Tang
Sui Wenbo Empress Wei
Lau Siu-Ming Master Zhuchi
Wang Yuli Yama
Yu Rongguang King Zhou of Shang 
Li Yijuan Lightning Goddess
Liu Changsheng Great White Golden Star
Hou Niansheng Great White Silver Star
Zhan Hewen Luo Hongqu, Plum Fairy
Lin Meihuizi Lian Jinfeng, Crabapple Fairy
Chen Xiang Bai Lan'er, White Orchid Fairy
Peng Jiuyang Ning Nuo, Peach Fairy
Liu Fangyu Situ Huier, Chrysanthemum Fairy
Liu Miao Zhao Shuying, Narcissus Fairy
Li Ge Fen Yugui, Osmanthus Fairy
Chen Yi Wang Shaoer, Shaoyao Fairy
Tan Wen Yan Ni, Camellia Fairy
Chen Sicheng Shui Lian, Lotus Fairy


Also Known As:
Jing Hua Yuan Chuan Qi

Country: Hong Kong
Language: Cantonese
Release Date: 2000
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, FantasyRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies

Best Hong Kong Movies
Most Popular Hong Kong Movies
Most Popular Hong Kong Drama Series

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers