Share
2000 Chinese TV Series » Spring Brightened Zhu Bajie

Spring Brightened Zhu Bajie (2000)

TV Series

Spring Brightened Zhu Bajie Poster, 2000 Chinese TV drama series
Spring Brightened Zhu Bajie PosterDirector: Fan Xiaotian

Cast:


Xu Zheng Zhu Bajie, Zhu Fengchun
Xiao Tao Hong Dragon Girl, Third Princess
Sun Xing Great White Golden Star
Lee Lichun Dragon King of the East Sea
Chen Hong Chang'e, Moon Goddess
Yvonne Yung Miao Miaomiao, Heaven Cat
Chu Chung-Heng Sun Wukong, Monkey King
Zhu Jingui Turtle Prime Minister
Wang Bozhao Jade Emperor
Dai Chunrong Queen Mother of the West
Jin Qiaoqiao Second Princess of the East Sea
Liu Xiaofeng Wu Gang
Doze Niu Dragon King of the North Sea
Xu Zhen Erlang Shen, Yang Jian
Kou Zhanwen Houyi, Second Cow
Jia Ling Dragon Queen of the North Sea
Lin Jifan Grand Pure One
Li Qing Dragon Queen of the East Sea
Li Zhigui Old Man under the Moon
Gao Mingjun Dragon Prince of the South Sea
Zhang Qin Eldest Princess of the South Sea
Liu Lili Second Princess of the South Sea
Xie Bin Third Princess of the South Sea
Wang Changhai Uncle Wu
Han Zhenhua Zhu Laozhong
Chen Qi Grandma Zhu
Song Yunxiang Lady Miao
Jiang Cheng Young Great White Golden Star
Xu Chenrui Young Zhu Shusheng
Mao Shan Young Dragon Girl
Chen Xiaolei Master Wu, Black Dog Demon
Xuan Mingjun Xiao Jun
Jin Song Five Poisons, Monster
Wang Zhong Herb Master
Tan Rui Old Man's Disciple
Geng Ran Xiao Fang
Zhou Jian Warrior


Also Known As:
Chun Guang Can Lan Zhu Ba Jie

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 2000
Episodes: 38
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Comedy, Fantasy
Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Most Popular China Movies

Journey to the West

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers