Share
1995 Chinese TV Series » Heavenly Ghost Catcher

Heavenly Ghost Catcher (1995)

TV Series


Cast:


Jin Chaoqun Zhong Kui / Justice Bao 
Fan Hongxuan Liu Hanyan / Gongsun Ce
Howie Huang Wang Fuqu / Zhan Zhao
Grace Yu Nie Xiaoqian
Song Yimin Ning Caichen
Yvonne Yung Pan Jinlian
Lin Liyang Xi Menqing
Zhang Jiexun Wu Song
Zhang Yongzheng Wu Dalang
Li Xin Wang Po
Huang Fangting Ying Er
Jin Shier Yun Ge
Cai Jiahong Li Ping'er
Alyssa Chia Xian Ding, Princess Waci
Cynthia Khan Fang Lin, Invincible East
Pauline Yin Tree Demon Granny
Brenda Wang  
Ruby Lin  
Leanne Liu  
Sun Xing  
Zhang Fujian  
Mini Kung  Also Known As:
Tian Shi Zhong Kui

Country: Taiwan
Language: Mandarin
Release Date: 11 September 1995
Episodes: 61
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, FantasyRelated Movie and TV Lists
Best Taiwan Movies
Most Popular Taiwan Movies
Most Popular Taiwan Drama Series
Song Dynasty Movies and TV Series
Seven Heroes and Five Gallants
Strange Stories from a Chinese Studio
Nie Xiaoqian


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers