Share
1986 Chinese TV Series » Journey to the West 西遊記

Journey to the West (1986)

西遊記

TV Series

Journey to the West Poster, 1986 Chinese TV drama series
Journey to the West PosterDirector: Yang Jie

Cast:


Liu Xiao Ling Tong Sun Wukong, Monkey King
Wang Yue Tang Seng
Xu Shaohua Tang Seng
Chi Zhongrui Tang Seng
Ma Dehua Zhu Bajie, Pigsy
Ma Dehua Marshal Canopy
Yan Huaili Sha Wujing, Sandy
Zhang Yushan Jade Emperor
Wang Futang Bull Demon King
Wang Fengxia Princess Iron Fan
Lin Zhiqian Erlang Shen, Yang Jian
Qiu Peining Chang'e, Moon Goddess
Yang Chunxia White Bone Demon
Zuo Dafen Guanyin, Goddess of Mercy
Kong Rui Earth God
Xiang Han Longevity Mountain Earth God
Xiang Han Hao Mountain Earth God
Xu Tinglei Hao Mountain Earth God
Ji You Fiery Mountain Earth God
Guan Yunjie Subhuti
Zhu Longguang Gautama Buddha
Zhang Zhiming Emperor Taizong of Tang
Wan Fuxiang Queen Mother of the West
Wang Bozhao White Dragon Horse
Yan Huaili Dragon King of the West Sea
Chang Qing White Rat Demon
Li Yunjuan Giant Scorpion Demon
Zhu Lin Queen of Women's Kingdom
Yang Guixiang Minister of Women's Kingdom
Zheng Yiping Jade Faced Fox
Wei Huili Gao Cuilan
Wang Yuli Li Jing, Pagoda-Bearing Heavenly King
Ai Jinmei Nezha
Yang Bin Nezha / Muzha
Xu Shaohua Dragon King of the East Sea
Li Xijing Dragon King of the East Sea
Li Xijing Great White Golden Star
Li Lingyu Jade Rabbit
Li Hongchang Hundred Eyed Demon Lord
Che Xiaotong Golden Horned King
Guo Shouyang Silver Horned King
Liu Qin Yellow Tiger Demon
Zeng Ge White-Footed Deer Demon
Cai Yuge White Goat Demon
Lin Zhiqian Demon King of Confusion
Jin Genxu Barefoot God
Zheng Rong Grand Pure One
Yan Huaili Grand Pure One
Yan Huaili Thousand Li Eyes
Xiang Han Tailwind Ears
Liu Jiang Yama
Qian Yongkang Juling
Zhu Bingqian Immortal Taiyi
Ren Fengbo Mahasthamaprapta
Guo Wei Mahasthamaprapta
Zhao Quan Manjusri
Ye Yimeng Manjusri
Jin Genxu Manjusri
Chi Zhaopeng Samantabhadra
Ye Yipeng Samantabhadra
An Yuwu God of Fortune
Li Runsheng God of Prosperity
Yang Yuzhang Old Man of the South Pole
Zhang Jingdi Crane Fairy
Xiang Han Black Wind Demon
Cheng Weibing Flower Snake Demon
Yan Huaili Dog Demon
Li Lianyi Horse Demon
Zhong Xinyong Fox Demon
Han Gengze Rat Demon
Xu Ye Fairy
Qiu Bichang Black Fox Demon
Li Hongchang Black Fox Demon
Li Lianyi Skeleton Demon
Li Runsheng Skeleton Demon
Chi Zhongrui Dragon King of the Well
Dong Honglin Demon Taoist
Ma Dehua Flat Peak Mountain God
Li Jiancheng Hao Mountain Mountain God
Li Anjian Hao Mountain Mountain God
Zhang Ziyue Hao Mountain Mountain God
Cao Duo Yellow Browed King
Tie Niu Maitreya Buddha
Wang Linghua Apricot Immortal
Cao Duo Cypress Tree Demon
Ye Bing Pine Tree Demon
Li Tiefeng Bamboo Demon
Ye Yimeng Juniper Tree Demon
Li Jinshui Maple Tree Demon
Xu Shaohua Dragon King of the North Sea
Zhao Baocai Dragon King of the South Sea
Yao Jia Red Spider Demon
Liu Qian Blue Spider Demon
Lu Haiyu Orange Spider Demon
Du Xianghui Purple Spider Demon
Liu Lin Yellow Spider Demon
Azhi Shima Green Spider Demon
Yang Su Pink Spider Demon
Wu Guiling Immortal Zhenyuan
Ren Fengbo Yellow Robe Demon
Yang Shubiao Wood Wolf of Legs
Wang Delin Immortal Ruyi
Zhao Baocai Wansheng Dragon King
Zhang Qing Wansheng Princess
Yu Weijie Nine-headed Bug
Gu Lan Baoxiang King
Liu Bing Baihuaxiu
Li Jiancheng Nine-headed Lion
Zhao Xinpei Red Boy
Li Jiancheng Benbo'erba, Catfish Demon
Gao Baozhong Babo'erben, Blackfish Demon
Wang Ren Hou Demon
Ma Dehua Hou Demon
Xiang Han Tawny Lion Demon
Xiang Han Horse Monkey
Ma Dehua White Monkey
Wang Yue White Monkey
Xiong Ni Monkey
Xiang Han Black Guard
Li Jiancheng White Guard
Yan Huaili Curtain-Lifting General
Zhang Jidie Ananda
Huang Zhong Gold Mountain Temple Monk
Ma Ling Heaven Palace Dancer
Xiang Han Robber
Ma Dehua Robber
Cheng Zhi Golden Pond Monk
Lin Zhiqian Heavenly King
Sun Fengqin Mount Li Goddess
Li Enqi Mount Li Goddess
Li Lianyi Tiger Demon
Wang Yang Clear Wind
Cai Lin Bright Moon
Xu Guanchun Sun Deity of Mao
Li Fengchun Golden Ray Old Monk
Li Zhiyi Golden Ray Temple Abbot
Tian Jiangshui Golden Ray Little Monk
Yang Qimin Pilanpo Bodhisattva
Wang Jie Lama
Lii Zhixiong Lama
Yu Xuemei Demon Girl
Jiang Xiuhua Demon Girl
Sha Jie Tricky Eccentric, Wolf Demon
He Yi Eccentric Tricky, Wolf Demon
Ren Fengbo Old Monk
Wang Tong King of Tianzhu
Yu Hong Queen of Tianzhu
Li Jiancheng Mahakasyapa
Wang Xizhong Immortal Jinding
Li Xueqin Fairy
Zhang Yanyan Fairy
Liu Xiao Ling Tong Old Fox Granny, Nine-tailed Fox
Xia Baihua Lion Lynx Demon, Demon Taoist
Lei Ming Wuju King
Ni Fuquan Golden Pocket Earth God
Ni Fuquan Fengxiang Earth God
Zhang Dandan Lightning Goddess
? Ant Demon
? Bee Demon
? Grasshopper Demon
Kong Rui Gao Taigong
Gao Yuqian Lady Gao
Xiang Han Gao Cai
Zhao Yuxiu King of Chechi Kingdom
Han Tao Immortal Ziyang
Lei Ming King of Wuji Kingdom
Xiang Mei Queen of Wuji Kingdom
Wang Haining Crown Prince of Wuji Kingdom
Han Shanxu Single Horned Ghost King
Xu Chuan Liu Boqin
Cheng Weibing Ling Xuzi, Gray Wolf Demon
Guo Jiaqing Yellow Wind Demon
Shen Huifen Zhen Zhen
Yang Fengyi Ai Ai
He Qing Ling Ling
Jin Gang King of Jisai Kingdom
Gong Ming King of Zhuzi Kingdom
Zhan Pingping Lady of Jinsheng Palace
Zhou Ciali Come and Go
Ni Fuquan Doctor of Zhuzi Kingdom
Li Jianliang Minister of Zhuzi Kingdom
Nige Mutu King of Yuhua Kingdom
Zhang Yang Eldest Prince of Yuhua Kingdom
Ye Yimeng Second Prince of Yuhua Kingdom
Yang Bin Third Prince of Yuhua Kingdom
Xu Qing  
Chi Guodong  Also Known As:
Xi You Ji

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 1986
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Fantasy, Action, Comedy, Adventure
Sub-genre: Kung Fu, Mythology


Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Action Comedy Movies
Best Chinese Adventure Movies
Best Chinese Comedy Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Kung Fu Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Adventure Movies
Most Popular Chinese Comedy Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Kung Fu MoviesCategories
Journey to the WestTrending


movlist
tvlist
Trendbest
footers